Znovu Polsko / Poland again
(Google translate from Czech)

That we would not have nice sewer manhole covers in the Czech Republic? We certainly have. However, I do not have any new additions yet, so I take the opportunity to present something from Poland.It seems that @sk1920 "succumbed" to collector's passion and boasted more covers.
He recently published photos of two covers he found in the town of Gliwice, not far from Katowice.

Gliwice

are first mentioned in the middle of the 13th century. Like many other cities in Upper Silesia, Gliwice belonged to the Czech Kingdom for some time.

But let's take a look at the photos of the covers posted by @sk1920.

Surely you will agree with me when I write that the sign on the cover is made perfectly :-). The cover was made by the Polish company FANSULD. Their foundry is in Końskie.

This cover is also interesting

on magnified detail

we can read “Centrum Sterowania Ruchem”, which could be translated as ‚Traffic Management Center ’. That there would be traffic light control under the cover?
Unfortunately, I have no idea which company made this cover.In any case, thank you @sk1920 for "enriching" the entries on this blog.


logo for @tazi
created by @xlisto

Česká komunita na Hive


Že bychom v Čechách neměli pěkné kanalizační poklopy? Určitě máme. Zatím však nemám žádný nový přírůstek a tak využívám příležitosti představit něco z Polska.Vypadá to, že @sk1920 „podlehl“ sběratelské vášní a pochlubil se dalšími poklopy.
Nedávno uveřejnil fotografie dvou poklopů, které nalezl v městě Glivice kousek od Katovic.

Glivice
jsou poprvé zmiňovány v polovině 13 století. Tak jako mnoho jiných měst v Horním Slezsku i Glivice nějakou dobu patřili do Českého království.

Podívejme se však na fotografie poklopů, které uveřejnil @sk1920.

Jistě se mnou budete souhlasit, když napíšu, že znak na poklopu je proveden perfektně :-). Poklop vyrobila polská firma FANSULD. Jejich slévárna je ve městě Końskie.

Zajímavý je i tento poklop

na zvětšeném detailu

si můžeme přečíst „Centrum Sterowania Ruchem“, což by se dalo přeložit jako ‚Centrum řízení provozu‘. Že by se pod poklopem skrývalo ovládání semaforů?
Bohužel netuším, která firma tento poklop vyrobila.V každém případě děkuji @sk1920 za „obohacení“ záznamů na tomto blogu.