Z malého výletu. / From a small trip


discjh.png


Svátek nesvátek, budík mě včera „vyhodil“ z postele v pět ráno.
Proč tak brzy? Má drahá polovička si vyžádala mou taxislužbu. Ona a Sofie potřebovaly odvést do práce. Na zpáteční cestě mi prolétl hlavou nápad na malý výlet.
Cílem mé cesty se stalo město Jindřichův Hradec. Ze služebních cest jsem věděl, že zde určitě najdu kanalizační poklop s městským znakem :-)

Holiday or not holiday, the alarm clock "threw me out of bed" at five in the morning yesterday. Why so soon? My dear half requested my taxi service. She and Sofia needed to be taken to work. On the way back, the idea of a small trip flashed through my head.
The destination of my trip was the town of Jindřichův Hradec. I knew from business trips that I would definitely find a manhole cover with the city emblem here :-)


220pxZnak_Jindřichova_Hradce.svg.png

Erb pánů z Hradce, zlatá růže v modrém poli, doplněný privilegiem krále Vladislava II. z roku 1483 o dva zlaté královské lvy a iniciálu W s korunkou
Coat of arms of the Lords of Hradec, golden rose in a blue field, supplemented by the privilege of King Vladislav II. from 1483 by two golden royal lions and the initial W with a crown


linecsmc.png

Městem „prochází“ patnáctý stupeň (poledník) východní délky, podle kterého se měří středoevropský čas.
Je zde pěkný zámek, mnoho architektonických památek a také výchozí stanice úzkokolejné dráhy.

The fifteenth degree (meridian) of eastern longitude "passes" through the town, according to which Central European time is measured. There is a nice castle, many architectural monuments and also the starting station of the narrow gauge railway.


linecsmc.png

Procházel jsem prázdným městem, rozhlížel se kolem sebe a hlavně se díval pod nohy. Za několik minut byla má zvědavost ukojena.
Poklop se znakem města mi „ležel“ u nohou :-)
I was walking through the empty city, looking around and mainly looking under my feet. In a few minutes, my curiosity was satisfied. The cover with the city emblem "lay" at my feet :-)


jh.jpg

Kupodivu nebyl vyroben českou firmou KASI, ale německou firmou HYDROTEC.
Surprisingly, it was not made by the Czech company KASI, but by the German company HYDROTEC.


linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive