Výrobci poklopů (III.). / Manufacturers of manhole covers (III.)

fabrika3.png(Google translate from Czech)

Nowadays, there must be a certificate for everything. Foreign manufacturers in particular tolerate this and display the marks of certification institutions on their products.


You are reading the next part of the "series" about the manufacturers of manhole covers, which I recorded in the streets.AD
Finding a cover manufacturer just by graphic brand will sometimes give you a job. Czech manufacturer with this brand
ad.jpg

I searched for about a month. Unfortunately, I just found out that it is Armaturka Dýšina with a production foundry in Dýšina (Chrást) near Pilsen. This company's website is down.
@jjprac, don't you want to take a trip and find out what and how? :-D


ACO

aco.png
German company based in Tietbau. Branches of this company can also be found in the Czech Republic.


VLČEK

vlcek.jpg
Pilsen company producing mainly cast iron channel drains, which are built into sidewalks.

linka.png

Thanks to the search for information about one manufacturer, I also found the graphic marks of certification institutions. And so I am now able to identify hitherto unknown characters on the covers.

Here are some of them.

salz.jpg
is a brand of Austrian experienced in Salzburg.


plcert.png
belongs to the Polish testing laboratory


kiwa1.png
is one of many testing laboratories in Germany

linka.png

And then that the hatches don't speak like coins :-). With the help of the internet, you can write a whole story about an individual cover :-)

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

V dnešní době musí být na všechno certifikát. Zvlášť zahraniční výrobci si na to potrpí a na svých výrobcích zobrazují značky certifikačních institucí.


Právě čtete další díl „seriálu“ o výrobcích kanalizačních poklopů, které jsem zaznamenal v ulicích.AD
Najít výrobce poklopů jen podle grafické značky dá někdy práci. Českého výrobce s touto značkou
ad.jpg

jsem hledal asi měsíc. Bohužel jsem se jen dověděl, že je to Armaturka Dýšina s výrobní slévárnou v Dýšině (Chrást) u Plzně. Internetové stránky této firmy nejsou funkční.
@jjprac, nechceš si udělat výlet a zjistit co a jak? :-D


ACO
aco.png
Německá firma se sídlem v Tietbau. Pobočky této firmy nalezneme i v Čechách.


VLČEK
vlcek.jpg
Plzeňská firma vyrábějící hlavně litinové kanálové vpusti, které se zabudovávají do chodníků.

linka.png

Díky hledání informací o jednom výrobci, jsem nalezl i grafické značky certifikačních institucí. A tak jsem nyní schopen identifikovat na poklopech pro mne doposud neznámé znaky.

Zde jsou některé z nich.

salz.jpg
je značka Rakouské zkušeny v Salzburku.


plcert.png
patří polské zkušebně


kiwa1.png
je jedna z mnohých zkušeben v Německu

linka.png

A pak že poklopy nemluví jako mince :-). S pomocí internetu se dá o jednotlivém poklopu napsat celý příběh :-)

linka.png
disc.png