Výrobci poklopů (I.). / Manufacturers of manhole covers (I.)

fabrika.png

How to organize your collection of covers?
Some will be interested in "only" the paintings on the covers, others the shape and others will focus on the manufacturer.
For those of you who will be interested in everything, or "just" about the manufacturers of manhole covers, today I have a small overview of manufacturers of manhole covers, as I noticed them on the streets of some towns and villages in the Czech Republic.


KASI
kasi.png

Czech producer of sewer cast iron based in the town of Přelouč.
It currently manufactures four product lines of covers:

  • Standard
  • Europe 7
  • Europe 8
  • E 600 for places with enormous loads

For your overview of the specifications of individual product lines, I recommend that you download the product catalog from the manufacturer's website.


PAM
pam.png

Czech manufacturer, which belongs to the Saint - Gobain group. The foundry is located in the village of Králův Dvůr near Beroun in Central Bohemia.
So far, I have discovered hatches from the product line in the city streets
REXEL and VIATOP


HYDROTEC Technologies AG
hydrotec.png

German sewer cast iron company based in Wildeshausen southeast of Bremen.
So far, I only have photos of the ECON product line


EHD (Eisen Hammer Dresden)
ehd.png

German company founded in 1995 and based in Dresden.


MeierGuss / Gruppe
meier.png

A long-standing traditional manufacturer of ductile and gray cast iron products based in Rahden, Germany.

linka.png

That's enough for today. I'll keep something for next time so I have something to write about :-).

If you want to be a co-author of this blog, you can sign up as a comment below this article, or you can contact me at DISCORD (bucipuci#5608).

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Jak uspořádat svou sbírku poklopů?
Někoho budou zajímat „jen“ obrazy na poklopech, jiného tvar a další se zaměří na výrobce.
Pro ty z vás, kteří se budou zajímat o vše, nebo „jen“ o výrobce poklopů, mám dnes malý přehled výrobců kanalizačních poklopů, jak jsem je zaznamenal v ulicích některých měst a obcí v České republice.


KASI
kasi.png

Český výrobce kanalizační litiny se sídlem v městě Přelouč.
V současné době vyrábí čtyři produktové řady poklopů:

  • Standart
  • Evropa 7
  • Evropa 8
  • E 600 pro místa s enormním zatížením

Pro váš přehled o specifikaci jednotlivých produktových řad, vám doporučuji stáhnutí katalogu výrobků z internetových stránek výrobce.


PAM
pam.png

Český výrobce, který patří do koncernu skupiny Saint – Gobain. Slévárna se nachází v obci Králův Dvůr u středočeského Berouna.
V ulicích měst jsem doposud objevil poklopy z produktové řady
REXEL a VIATOP


HYDROTEC Technologies AG
hydrotec.png

Německá firma na výrobu kanalizační litiny se sídlem ve Wildeshausen jihovýchodně od města Brémy.
Prozatím mám jen fotografie produktové řady ECON


EHD (Eisen Hammer Dresden)
ehd.png

Německá firma založená v roce 1995 se sídlem v Drážďanech.


MeierGuss/Gruppe
meier.png

Dlouholetý tradiční výrobce výrobků z tvárné a šedé litiny se sídlem v německém Rahdenu.

linka.png

Pro dnešek stačí. Nechám si něco na příště, abych měl o čem psát :-).

Pokud chcete být spoluautory tohoto blogu, je možno se přihlásit formou komentáře pod tímto článkem, nebo mne můžete kontaktovat na DISCORD (bucipuci#5608).