Uplynulý týden. / Last week's events.

events.png

(Google translate from Czech)
As a dessert after Sunday lunch, I present you with another subjective selection of last week's events.

Today, as the main event, I chose the @hiveio announcement

https://peakd.com/hiveblockchain/@hiveio/hive-hardfork-24-upcoming-release-candidate-testnet-other-info

on preparations for HF24.
Testing will start from 8.6.2020. It is an opportunity for all Hive users. Everyone needs the participation of the best result. Developers process the code and need feedback from "ordinary" users. In this article

https://peakd.com/hiveblockchain/@hiveio/core-development-on-hive

there are instructions on how to get involved in testing.

linka.png

Return.
@dutssweeper is moving to Hive. If you don't know what or who it is, read his article

https://peakd.com/community/@dustsweeper/dustsweeper-is-live-on-hive

If you have a partnership with @dustbunny from @fraenk, you do not need details. For the others, a small hint of activity.
@dustsweeper, based on your delegations, "treats" low-rated comments so that they don't fall into "dust." Many of you know that amounts over $ 0.02 are currently being reimbursed and anything that has a lower amount is not reimbursed by the system. @dustsweeper "calls" low amounts to the required level.

linka.png

Ecosystem.
@roomservice created a plugin for accepting payments in HIVE.

https://peakd.com/hive/@roomservice/plugin-for-wordpress-stores-accept-hive-or-hbd-payments

So far, it only works on the Wordpress Stores platform. After adding the plug-in to this platform, it allows merchants to accept payments in HIVE.

One of the first marketers to use the plug-in from @roomservice is @nulledgh0st

https://peakd.com/hive-174578/@nulledgh0st/introducing-hiveswag-io-grand-opening-giveaway-custom-designed-hive-gear-and-apparel-for-the-community-giving-away- a-hive-tee

If you have enough HIVE and are looking for designer clothes, the HiveSwag.io store from @nulledgh0st is the right place for you. In a few days of operation it already has a decent turnover :-).
I just read another announcement,

https://peakd.com/hive-183630/@hiveswag/hello-hive-will-you-help-us-pick-a-charity-to-donate-to

that @hiveswag intends to allocate 10% of the profits to a charity chosen by the consumer. In addition, it provides a 10% discount on the first purchase. You can read everything in the above article.

Are you willing to buy HIVE for fiat?
Then you might be interested in the announcement from @aggroed

https://peakd.com/witness/@aggroed/buy-hive-with-credit-cards

about the possibility of purchasing HIVE using a credit card MoonPay, which operates in 60 countries.

linka.png

At the end of the list of events, I include one old-new competition. It's PhotoChain from @davidesimoncini

https://peakd.com/hive-194913/@davidesimoncini/photochain-is-back-transfer-on-hive

This photo-competition ran on Steemit. Maybe next week he will run here on Hive as well. Its peculiarity, in contrast to other photographic competitions, is the "continuity" to previous rounds. @davidesimoncini lists two keywords in the entry, which must appear in the photos as a photographed object. Contestants will then add their own keyword. The keywords of the two main winners will then be used as the theme for the next round of the competition.

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto

linka.png


Česká komunita na Hive

Jako zákusek po nedělním obědě vám předkládám další subjektivní výběr událostí minulého týdne.

Dnes jsem si, jako hlavní událost, zvolil oznámení @hiveio

https://peakd.com/hiveblockchain/@hiveio/hive-hardfork-24-upcoming-release-candidate-testnet-other-info

o přípravách na HF24.
Testování začne probíhat od 8.6.2020. Je to příležitost pro všechny uživatele Hive. Pro co nejlepší výsledek je třeba účasti všech. Vývojáři zpracovávají kód a potřebují k tomu i zpětnou vazbu od „obyčejných“ uživatelů. V tomto článku

https://peakd.com/hiveblockchain/@hiveio/core-development-on-hive

jsou pokyny, jak se do testování zapojit.

linka.png


Návrat.
Na Hive se stěhuje @dutssweeper. Pokud nevíte co nebo kdo to je, přečtěte si jeho článek

https://peakd.com/community/@dustsweeper/dustsweeper-is-live-on-hive

Pokud máte spolupráci s @dustbunny od @fraenk, není třeba podrobností. Pro ty ostatní malý náznak činnosti.
@dustsweeper na základě vašich delegací „ošetřuje“ nízko hodnocené komentáře, aby nezapadly do „prachu“. Mnozí z vás ví, že v současné době jsou propláceny částky nad 0.02$ a vše, co má nižší částku systém neproplácí. @dustsweeper „dorovnává“ nízké částky na požadovanou úroveň.

linka.png


Ekosystém.
@roomservice vytvořil plugin pro přijímání platby v HIVE.

https://peakd.com/hive/@roomservice/plugin-for-wordpress-stores-accept-hive-or-hbd-payments

Zatím funguje jen na platformě Wordpress Stores. Po přidání plugingu do této platformy umožňuje obchodníkům přijímat platby v HIVE.

Jeden z prvních obchodníků, který použil pluging od @roomservice je @nulledgh0st

https://peakd.com/hive-174578/@nulledgh0st/introducing-hiveswag-io-grand-opening-giveaway-custom-designed-hive-gear-and-apparel-for-the-community-giving-away-a-hive-tee

Pokud máte dostatek HIVE a toužíte po designovém oblečení, je obchod HiveSwag.io od @nulledgh0st tím pravým místem pro vás. Za pár dní provozu už má slušný obrat :-).
Právě jsem si přečetl další oznámení,

https://peakd.com/hive-183630/@hiveswag/hello-hive-will-you-help-us-pick-a-charity-to-donate-to

že @hiveswag hodlá přidělit 10% zisku na charitu vybranou spotřebiteli. Navíc poskytuje slevu 10% na první nákup. Vše se dočtete ve výše uvedeném článku.Jste ochotni nakoupit HIVE za fiat?
Pak by vás mohlo zajímat oznámení od @aggroed

https://peakd.com/witness/@aggroed/buy-hive-with-credit-cards

o možnosti nákupu HIVE pomocí kreditní karty MoonPay, která funguje v 60-ti zemích.

linka.png

Na závěr přehledu událostí zařazuji jednu staronovou soutěž. Je to PhotoChain od @davidesimoncini

https://peakd.com/hive-194913/@davidesimoncini/photochain-is-back-transfer-on-hive

Tato foto-soutěž běžela na Steemitu. Snad se příští týden rozběhne i zde na Hive. Její zvláštností, oproti jiným fotografickým soutěžím, je „návaznost“ na předcházející kola. @davidesimoncini uvede v zadání dvě klíčová slova, která se musí na fotografiích objevit jako focený objekt. Soutěžící pak přidají své vlastní klíčové slovo. Klíčová slova dvou hlavních výherců pak budou použita jako téma pro další kolo soutěže.

linka.png

#aroundworld