Trochu adrenalinu. / A little adrenaline
(Google translate from Czech)

Each collection has a certain element of adventure. It is no different when collecting photos of manhole covers.What can be in the photos of the adventure covers? The specificity of Czech sewers is that most of the covers are located on the road. If I want to get a nice picture, I often have no choice but to enter the road and take pictures.

Sometimes I have to wait long minutes for no cars to go. And when I take pictures, I have to keep looking around so that I don't end up under the wheels of a madman who comes out of nowhere.


The town of Písek

is a former royal town on the river Otava in southern Bohemia. Anyone who wants to will definitely find some information, via Google or Wiki.


I took a photo of this cover from the KASI company at a pedestrian crossing. Fortunately, the pedestrians were in a free direction. The driver of the car, which was waiting for the green, did not understand a bit and it was obvious that he was nervous that I was standing in front of his car and taking photos :-). I made it this way. As soon as I took a photo and got on the sidewalk, the car started.


I took this photo in peace. The cover (from the PAM company) was located in the pedestrian zone near the stone Písek bridge.What would a collector not do for his collection :-). Keep in mind, however, that no photo is worth harming.


logo for @tazi
created by @xlisto

Česká komunita na HiveKaždá sbírka má jistý prvek dobrodružnosti. Nejinak je tomu i při sbírání fotek kanalizačních poklopů.Co může být na fotkách poklopů dobrodružného? Specifikou českých kanalizací je, že většina z poklopů se nachází na vozovce. Pokud chci získat pěkný snímek, nezbývá mi často nic jiného, než vstoupit do vozovky a fotit.

Někdy musím dlouhé minuty čekat, až nepojedou žádná auta. A když fotím, musím se neustále rozhlížet, abych neskončil pod koly auta nějakého šílence, který se odněkud vyřítí.


Písek
je bývalé královské město na řece Otavě v jižních Čechách. Kdo bude chtít, určitě si nějaké informace, prostřednictvím Google nebo Wiki, najde.


Fotku tohoto poklopu od firmy KASI jsem pořídil u jednoho přechodu pro chodce. Naštěstí měli chodci zrovna volný směr. Řidič auta, které čekalo na zelenou, trochu nechápal a bylo vidět, že je nervozní, že stojím před jeho autem a něco si fotím :-). Stihl jsem to tak tak. Sotva jsem pořídil fotku a dostal se na chodník, auto se rozjelo.


Tuto fotku jsem pořídil v klidu. Poklop ( od firmy PAM) se totiž nacházel na pěší zóně nedaleko kamenného píseckého mostu.Co by sběratel pro svou sbírku neudělal :-). Pamatujte však, že žádná fotka nestojí za újmu na zdraví.