Strakonice
(Google translate from Czech)

After a week break, I have a new addition to the collection again :-).

Today was not exactly one of the "great" ones. But one "bright moment" was found. When returning to the depot through the town of Strakonice

I had the opportunity to stop and take a picture of the manhole cover


(manufactured by PAM, type VIATOP)

The cover was on the sidewalk, so it was a safe photo shoot without dodging in front of passing cars :-). However, such a photo shoot has one drawback. The covers on the sidewalks are not "polished" car wheels and therefore have (especially in the case of PAM covers) a rather indistinct drawing. The wet cover might have been "more readable", but it wasn't raining.


logo for @tazi
created by @xlisto

Česká komunita na HivePo týdnu pauzy mám zase nový přírůstek do sbírky :-).

Dnešní den nepatřil zrovna k těm „skvělým“. Jeden „světlý okamžik“ se však našel. Při návratu na depo přes město Strakonice se mi naskytla příležitost zastavit a vyfotit si kanalizační poklop
(vyrobila firma PAM, typ VIATOP)

Poklop byl na chodníku, takže to bylo bezpečné focení bez uskakování před projíždějícími auty :-). Jednu vadu však takové focení má. Poklopy na chodnících nejsou „vyleštěné“ koly aut a proto mají (speciálně v případě poklopů PAM) dosti nezřetelnou kresbu. Možná by byl mokrý poklop „čitelnější“, ale zrovna nepršelo.