Pro sběratelé poklopů. / For collectors and disc(c)overers.

disccover.png

(Google translate from Czech)

As many of you know, a new collecting activity has been launched in the Czech Community on Hive, initiated by @krakonos.
An interesting trailer for this collecting activity was created by @zirky

https://peakd.com/hive-181335/@zirky/xeqmzfne

What do we collect?
We collect what others pass unnoticed or even swear at it (especially drivers) :-).

Photo of manhole covers

Strange? Why?
There is something to be found in everything that arouses interest. Sewer manhole covers are an integral part of our streets. Some are dozen and others have an interesting design. Among them are hatches that have served their purpose for decades (and often a hundred) years. It is interesting to find out that the factory that made this cover

IMG-20200905-162957.jpg

was founded in the early twentieth century and its product still serves.

linka.png
Give in to us a new passion for collecting. It only takes some time and movement outside :-).
Show off your findings!

Thanks to @engrave and their blogging platform, I am creating a new blog for this purpose at

https://disccover.dblog.org/

I invite anyone interested to collaborate on creating articles about the collection on the above blog. Just show interest in the comments below the article and I will rank you among the co-authors.
The ENGRAVE blogging platform is a "purebred blog" running on the Hive blockchain. Every article published on this blog can also be published on Hive by adding tags as you are used to (Hive.blog, PeakD, Ecency, etc.)

Of course, there is also a publication on Hive. You can use these tags to see your articles:
#kanalogie (Czech derivative of "philately")
#canalogy (slightly misleading name), or a new tag
#csmc, which consists of the initial letters ‚Collection of Sewer Manhole Covers ’

linka.png

It was quite a tedious theory and a lengthy introduction :-). It's time to run into the streets of your towns and villages and discover the hidden gems of many hated sewers :-).

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Jak mnozí z vás ví, rozběhla se v České komunitě na Hive nová sběratelská aktivita, jejímž iniciátorem je @krakonos.
Zajímavou upoutávku pro tuto sběratelskou aktivitu vytvořil @zirky

https://peakd.com/hive-181335/@zirky/xeqmzfne

Co sbíráme?
Sbíráme to, co jiní bez povšimnutí míjejí nebo na to dokonce (zejména řidiči) nadávají :-).

Fotografie kanalizačních poklopů

Zvláštní? Proč?
Na všem se dá najít něco, co vzbuzuje zájem. Kanalizační poklopy jsou nedílnou součástí našich ulic. Některé jsou tuctové a jiné mají zajímavý design. Jsou mezi nimi i poklopy, které slouží svému účelu již desítky (a mnohdy sto) let. Je zajímavé vypátrat, že továrna, která vyrobila tento poklop

IMG-20200905-153919.jpg

byla založena na začátku dvacátého století a její výrobek stále slouží.

linka.png
Podlehněte spolu s námi nové sběratelské vášni. Vyžaduje jen nějaký čas a pohyb venku :-).
Pochlubte se svými nálezy!

Díky @engrave a jejich blogovací platformě, vytvářím pro tento účel nový blog na adrese

https://disccover.dblog.org/

Zvu každého zájemce ke spolupráci na vytváření článků o sbírce na výše uvedeném blogu. Stačí projevit zájem v komentářích pod článkem a zařadím vás mezi spoluautory.
Blogovací platforma ENGRAVE je „čistokrevný blog“, který běží na blockchainu Hive. Každý článek uveřejněný na tomto blogu je možno publikovat i na Hive přidáním tagů, jak jste zvyklí (Hive.blog, PeakD, Ecency atd)

Samozřejmá je také publikace na Hive. Aby byly vaše články vidět, můžete použít tyto tagy:
#kanalogie (česká odvozenina od „filatelie“)
#canalogy (mírně zavádějící název ), nebo nový tag
#csmc, který je složen z počátečních písmen ‚Collection of Sewer Manhole Covers‘

linka.png

Dosti bylo únavné teorie a zdlouhavého úvodu :-). Je čas rozběhnout se do ulic vašich měst a obcí a objevit skryté skvosty mnohými nenáviděných kanalizačních poklopů :-).