Přírůstek / Growth
(Google translate from Czech)

Every collector will be pleased when his collection grows. He will be especially pleased when he gets a piece from a distant foreign country :-)

Today I want to present you two photos of covers.
The first photo was sent to me by @sk1920 from his voyage around the Croatian Adriatic coast and the second photo was taken and sent by @cezary-io from the Canary Islands.

I have no idea in which city @sk1920 this photo was taken.

The important thing is that he showed it to me :-).
According to the inscription on the cover, I also found a manufacturer. The cover was made in Visoko, Bosnia and Herzegovina.
From the appearance of the cover, I can only shyly imagine that it was perhaps still made at a time when Croatia and Bosnia and Herzegovina belonged to the former Yugoslavia.


I have more precise information about the second photo, which was given to me by @cezary-io.

The photo was taken in Castillo Caleta de Fuste on the island of Fuerteventura at a golf club for which this cover was specially made.

According to the inscription and brands

I found the cover manufacturer. It was made by Confunco from Barcelona.


Thanks to @sk1920 and @cezary-io for sending photos for the covers collection.Have you looked under your feet, what are you stepping on or riding? No? Then do it. Many covers have an interesting design. If you are looking for inspiration, check out this article from @krakonos

https://peakd.com/hive-193552/@krakonos/actifit-krakonos-20200927t055930255z

or @godfish

https://peakd.com/hive-128464/@godfish/valencijske-kanaly-a-trocha-lingvistiky


logo for @tazi
created by @xlisto

Česká komunita na HiveKaždého sběratele potěší, když se mu sbírka rozroste. Zvlášť ho potěší, když získá kousek z daleké ciziny :-)

Dnes vám chci představit dvě fotografie poklopů.
První fotografii mi zaslal @sk1920 z jeho plavby kolem chorvatského pobřeží Jadranu a druhou fotografii pořídil a zaslal @cezary-io z Kanárských ostrovů.

Netuším ve kterém městě @sk1920 tuto fotografii pořídil.
Podstatné je, že mi ji ukázal :-).
Podle nápisu na poklopu jsem si našel i výrobce. Poklop vyrobili v Bosně a Hercegovině ve městě Visoko.
Podle vzhledu poklopu si mohu jen nesměle domýšlet, že byl snad vyroben ještě v době, kdy Chorvatsko i Bosna a Hercegovina patřily do svazku bývalé Jugoslávie.


Přesnější informace mám o druhé fotografii, kterou mi věnoval @cezary-io.

Fotografie byla pořízena ve městě Castillo Caleta de Fuste na ostrově Fuerteventura v golfovém klubu, pro který byl tento poklop speciálně vyroben.

Podle nápisu a značky

jsem našel výrobce poklopu. Vyrobila ho firma Confunco z Barcelony.


Děkuji @sk1920 a @cezary-io za zaslání fotografií pro sbírku poklopů.Už jste se podívali pod nohy, po čem šlapete nebo jezdíte? Ne? Tak to udělejte. Mnoho poklopů má zajímavé zpracování. Pokud hledáte inspiraci, podívejte se třeba na článek od @krakonos /e

https://peakd.com/hive-193552/@krakonos/actifit-krakonos-20200927t055930255z

nebo od @godfish /e

https://peakd.com/hive-128464/@godfish/valencijske-kanaly-a-trocha-lingvistiky