Přehled týdne. / Events of the Hive (No. 6)

events.png(Google translate from Czech)
I must have missed something in the events of last week on Hive. From the events that I have subjectively recorded, I will try to compile an almost objective overview :-).
Ecosystem.

In the last report, I mentioned the Swap.app application from @cardboard. The author of this application added another option, namely the HIVE / HBD shift in both directions. He informed about it in his article

https://peakd.com/hive-167922/@cardboard/swap-app-hive-hbd-added

on Wednesday, June 17. It is good that there are more options and users are not dependent only on internal transfers, exchange offices or stock exchanges.
The last few days show problems with the BeeMe application, which was attacked by BLM activists. Hivestats from the LeoFinance community (@steem.leo) seems to me to be a suitable alternative. Here

https://peakd.com/hive-167922/@steem.leo/hivestats-io-v2-full-release-or-track-pending-payouts-and-voter-breakdown

see the latest update information. For greater convenience, however, I lack the continuous renewal of bookmarks, especially the "Operations" bookmark. Overall, however, I like this app and recommend it to your attention.
While viewing the articles, I came across an announcement from @cadawg

https://peakd.com/hive-169321/@cadawg/hive-engine-tools-slightly-more-tolerable-edition-release

about launching tools for H-E. This application offers an overview of revenues and delegations. Unfortunately, I can't report exactly, because I'm getting a little lost. It does not offer a classic menu and all searches and settings are performed using icons.
cadawg.pngDo you have HUSTLER tokens in your H-E wallet? In an earlier report, I reported on the establishment of the HiveSwag trading platform. Eight days ago, @nulledgh0st added a notification about the launch of the HiveBay project

https://peakd.com/hive-183630/@nulledgh0st/hivehustlers-community-tokens-are-rising-up-the-charts-usdhustlerm-miner-token-giveaway-contest-and-finally-hivebay-io

and the initial distribution of HUSTLER tokens. Airdrop covered all "stakers" of the LEO and CTP token.
@spinvest launched an auction on the SPI token last week. It offers 100 SPIs at auction every day for twenty-eight days.

https://peakd.com/spinvest/@spinvest/last-ever-token-offering-100-tokens-auctioned-off-every-day-25-days-left

Today, around 21:00 GMT, the fifth day of the auction will start.

linka.png

Communities

Today I would like to present the project #tenkminnows, which was founded and led by @steevc. This project aims to help new Hive users integrate on the platform and start a career. Once upon a time, thanks to participating in this project, I managed to leave the "red fish" and reach the level of the "yellow fish" :-). If you are going to join this project, read this article

https://peakd.com/hive/@steevc/hive-newbies-think-before-you-vote

You can also contact @steevc and arrange with him to help his project.

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive


Určitě mi v událostech minulého týdne na Hive něco uteklo. Z událostí, které jsem subjektivně zaznamenal, se pokusím sestavit skoro objektivní přehled :-).
Ekosystém.

V minulém přehledu jsem zmiňoval aplikaci Swap.app od @cardboard. Autor této aplikace přidal další možnost a to směnu HIVE/HBD obousměrně. Informoval o tom ve svém článku

https://peakd.com/hive-167922/@cardboard/swap-app-hive-hbd-added

ve středu 17. června. Je dobré, že je více možností a uživatelé nejsou závislí jen na vnitřním převodu, směnárnách nebo burzách.
Posledních pár dní se ukazují problémy s aplikací BeeMe, která byla napadena aktivisty BLM. Jako vhodná alternativa se mi jeví Hivestats od komunity LeoFinance (@steem.leo). Zde

https://peakd.com/hive-167922/@steem.leo/hivestats-io-v2-full-release-or-track-pending-payouts-and-voter-breakdown

naleznete informace o poslední aktualizaci. K většímu komfortu však postrádám průběžné obnovování záložek a to hlavně záložky „Operations“. Celkově se mi však tato aplikace líbí a doporučuji ji vaší pozornosti.
Při prohlížení článků jsem narazil na oznámení od @cadawg

https://peakd.com/hive-169321/@cadawg/hive-engine-tools-slightly-more-tolerable-edition-release

o spuštění nástrojů pro H-E. Tato aplikace nabízí přehled příjmů a delegací. Bohužel nemohu přesně referovat, protože se trochu ztrácím. Nenabízí klasické menu a veškerá hledání a nastavení se provádí pomocí ikonek.
cadawg.pngMáte v peněžence H-E tokeny HUSTLER? V jednom dřívějším přehledu jsem informoval o založení obchodní platformy HiveSwag. Před osmi dny přidal @nulledgh0st oznámení o spuštění projektu HiveBay

https://peakd.com/hive-183630/@nulledgh0st/hivehustlers-community-tokens-are-rising-up-the-charts-usdhustlerm-miner-token-giveaway-contest-and-finally-hivebay-io

a prvotním rozdělení tokenů HUSTLER. Airdrop se týkal všech „stakerů“ tokenu LEO a CTP.
@spinvest zahájil minulý týden aukci na token SPI. Během dvaceti osmi dnů nabízí každý den v dražbě 100 SPI.

https://peakd.com/spinvest/@spinvest/last-ever-token-offering-100-tokens-auctioned-off-every-day-25-days-left

Dnes, kolem 21:00 GMT se rozběhne pátý den aukce.

linka.png

Komunity

Dnes bych chtěl představit projekt #tenkminnows, který založil a vede @steevc. Tento projekt má za cíl pomoci novým uživatelům Hive s integrací na platformě a nastartování kariéry. Kdysi dávno se mi povedlo, díky účasti v tomto projektu, opustit „červené rybky“ a dostat se na úroveň „žlutých ryb“ :-). Pokud se hodláte k tomuto projektu přidat, přečtěte si tento článek

https://peakd.com/hive/@steevc/hive-newbies-think-before-you-vote

Také můžete kontaktovat @steevc a domluvit se s ním na pomoci jeho projektu.

linka.png

#aroundworld