Přehled. / Events of the week (No. 8)

events.png(Google translate from Czech)
There is a time of vacation and a time of rest. Even teams around Hive have to rest :-). Maybe that's why I didn't register any major changes and updates to the applications running on Hive in the past week. Therefore, this report will contain "only" links to some articles that have interested me.
PeakD
has posted some details in its articles about promoting your posts and using the #peakd tag

https://peakd.com/hive-198327/@peakd/peak-promotions-2-faq

https://peakd.com/hive-163399/@peakd/about-voting-sharing-and-tipping-solid-content-on-peakd-topic

You may have noticed that there are articles in the communities that seem to have nothing to do with that community. These are articles whose authors have used the promotional possibilities of the PeakD application.

If you think that your article or project deserves increased attention and you are willing to pay for it, then boldly use the promotion offered by PeakD. Everything is explained in detail, including pictures, HERE.

PeakD makes no secret of the fact that it monitors the use of the #peakd tag. It warns all users that the tag can only be used under articles that deal with PeakD. These can be tutorials, inspiring suggestions for improving the application, or translations into other languages. In these cases, you will also receive some evaluation. The other "ballast" is ignored and the author is alerted to the inappropriate use of the mark.
@hivepeople present the GiftGiver application for beginning Hive users

https://peakd.com/giftgiver/@hivepeople/are-you-new-and-have-zero-hp-visit-giftgiver-and-get-saved

If you are a "newbie" to Hive, you definitely have problems with the possibility of publishing articles and a small RS. This is due to a lack of HivePower (HP). If you are not a member of a community that strongly supports you in your beginnings, you can turn to the GiftGiver project and application. See the article above for links on where to go for a request to delegate the required amount of HP. It is necessary to take into account that your activity on Hive will be monitored and in case of weak or no activity, delegated HP can take it away from you!
@spectrumecons has done a lot of work and made for you a list of links to applications and interfaces that run on Hive

https://peakd.com/hive/@spectrumecons/important-hive-links

I have been on the Hive platform (hence Steemit) for three years, but for the first time I saw a list of links collected by @spectrumecons. You will definitely choose what will be suitable for you :-).
Do your articles seem "inanimate" to you? Do you want everyone to know your style at a glance? In that case, I recommend you read the article from @sidwrites

https://peakd.com/hive-174578/@sidwrites/create-animations-for-articles

which presents a procedure on how to liven up your article with simple graphics and attract the attention of readers.
Whatever ideas we have about our participation in Hive, we must admit that we certainly monitor the "earnings and profitability" of our activities. He outlined in his article @idiosyncratic1 how to achieve the best possible evaluation

https://peakd.com/hive-126009/@idiosyncratic1/hiveconomics-for-beginners-or-let-your-hive-work-for-you

I highly recommend to study :-).

I wish everyone a beautiful holiday experience and a thorough rest. I'm looking forward to another review in a week :-).

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Nastala doba dovolených a čas odpočinku. I teamy kolem Hive si musí odpočinout :-). Snad proto jsem v uplynulém týdnu nezaregistroval žádné zásadní změny a aktualizace aplikací běžících na Hive. Proto tento přehled bude obsahovat „jen“ odkazy na některé články, které mne zaujaly.
PeakD
zveřejnil ve svých článcích některé podrobnosti týkající se propagace vašich příspěvků a použití značky #peakd

https://peakd.com/hive-198327/@peakd/peak-promotions-2-faq
https://peakd.com/hive-163399/@peakd/about-voting-sharing-and-tipping-solid-content-on-peakd-topic

Jistě jste si všimli, že se v komunitách zobrazují články, které zdánlivě nemají z danou komunitou nic společného. Jedná se o články, jejichž autoři využili propagačních možnosti aplikace PeakD.

Pokud si myslíte, že váš článek nebo projekt zasluhuje zvýšenou pozornost a jste ochotni za to něco zaplatit, potom směle využijte možnost propagace, kterou PeakD nabízí. Vše je podrobně vysvětleno, včetně obrázků, ZDE.

PeakD se netají tím, že si hlídá používání značky #peakd. Upozorňuje všechny uživatele, že značku je možno použít jen pod články, které se zabývají PeakD. Může jít o tutoriály, podnětné návrhy pro vylepšení aplikace nebo překlady do jiných jazyků. V těchto případech se dočkáte i nějakého hodnocení. Ostatní „balast“ je ignorován a jaho autor je upozorněn na nevhodné použití značky.
@hivepeople představují aplikaci GiftGiver pro začínající uživatele Hive

https://peakd.com/giftgiver/@hivepeople/are-you-new-and-have-zero-hp-visit-giftgiver-and-get-saved

Pokud jste „nováček“ na Hive, určitě máte problémy s možností zveřejňování článků a s malou RS. Je to zapříčiněno nedostatkem HivePower (HP). Pokud nejste členem nějaké komunity, která vás ve vašich začátcích výrazně podporuje, je možno se obrátit právě na projekt a aplikaci GiftGiver. Ve výše zmíněném článku najdete odkazy, kam se obártit s žádostí o delegování potřebného množství HP. Je třeba počítat s tím, že vaše aktivita na Hive bude sledována a v případě slabé, nebo žádné aktivity vám mohou delegované HP odebrat!
@spectrumecons si dal velkou práci a udělal pro vás seznam odkazů na aplikace a rozhraní, které běží na Hive

https://peakd.com/hive/@spectrumecons/important-hive-links

Jsem na platformě Hive (potažmo Steemit) už tři roky, ale poprvé jsem viděl takový seznam odkazů, které nashromáždil @spectrumecons. Určitě si vyberete, co bude pro vás vhodné :-).
Zdají se vám vaše články „neživé“? Chcete, aby každý na první pohled poznal váš styl? V tom případě vám doporučuji k přečtení článek od @sidwrites

https://peakd.com/hive-174578/@sidwrites/create-animations-for-articles

který předkládá postup, jak jednoduchou grafikou oživit váš článek a upoutat tak pozornost čtenářů.
Ať už máme jakékoliv představy o naši účasti na Hive, musíme si přiznat, že určitě sledujeme i „výdělek a výnosnost“ naší činnosti. Jak dosáhnout co nejlepšího zhodnocení, nastínil ve svém článku @idiosyncratic1

https://peakd.com/hive-126009/@idiosyncratic1/hiveconomics-for-beginners-or-let-your-hive-work-for-you

Vřele doporučuji k prostudování :-).

Přeji všem krásné zážitky z dovolených a důkladný odpočinek. Těším se za týden u dalšího přehledu :-).

linka.png
#aroundworld