Přehled / Events of the week (No. 7)

events.png

(Google translate from Czech)

After a good lunch, for afternoon coffee, a small overview of the events at Hive last week :-).
I still had no idea on Wednesday if I would have anything to write about, but Hive users took care of my work.


Ecosystem.

@cardboard and its application @swap.app are working on another novelty.

https://peakd.com/hive/@swap.app/swap-app-trade-steem-hive-with-just-few-clicks-also-hive-btc-in-testing

The HIVE, STEEM / BTC conversion is being tested. Yes, it is possible to convert your STEEM or HIVE directly to BTC. Just send your tokens to @swap.app and insert the BTC address of your wallet in the note. The transfer will be made for ¼ a fee against the exchange offices.
@swap.app is also preparing a BTC / HIVE conversion!


Is there anyone who uses Dtube or prefer to use 3Speak? A bit confusing statement from the authors of Dtube

https://peakd.com/dtube/@dtube/delay-in-mainnet-launch-testnet-reset-new-economy

reminds me of a famous sentence from a Czech fairy tale:

I recall what I have recalled and I promise what I promised

Personally, I made several attempts to upload a video to Dtube, and I never succeeded. It was a long time ago and I gave up further attempts.

linka.png

Application

Actifit
27.6. celebrated two years of activity. In addition, the anniversary is preparing some competitions with the possibility of a reward.

https://peakd.com/hive-193552/@actifit/actifit-today-2-years-old-a-month-of-celebrations-upcoming-contests-with-1-000-hive-rewards-new- user-referral-system-new-user

In his article, he also announced minor adjustments and corrections. In the "My Rank" section of your profile menu on actifit.io, you may find out what your ranking consists of.
actifit.png
source


PeakD
The team around the PeakD application has published another update of the application

https://peakd.com/hive-163399/@peakd/new-promotion-system-and-other-improvements

The update mainly concerns the writing of articles. The editor has added the ability to save and reuse phrases and pieces of text (perhaps even images) that you often use in your articles. This option is hidden under this icon
Snímek z 20200628 081538.png

Snímek z 20200628 081557.png
source


Hive On Board
@roomservice, as the author, represents another update to the application

https://peakd.com/hive/@hiveonboard/devolopment-update-visual-improvements-and-sneak-peak

If you don't know, it's an interface for creating new accounts and an overview of statistics around new accounts.

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na HivePo dobrém obědě, k odpolední kávě, malý přehled událostí na Hive v uplynulém týdnu :-).
Ještě ve středu jsem netušil, jestli budu mít o čem psát, ale uživatelé Hive se mi o práci postarali.


Ekosystém.

@cardboard a jeho aplikace @swap.app pracují na další novince.

https://peakd.com/hive/@swap.app/swap-app-trade-steem-hive-with-just-few-clicks-also-hive-btc-in-testing

Testuje se převod HIVE,STEEM/BTC. Ano, je možno převést vaše STEEM nebo HIVE přímo na BTC. Stačí odeslat na @swap.app vaše tokeny a do poznámky vložit BTC adresu vaší peněženky. Převod bude proveden za ¼ poplatku oproti směnárnám.
@swap.app také připravuje směnu BTC/HIVE!


Je tu někdo, kdo používá aplikaci Dtube, nebo raději používáte 3Speak? Trochu zmatené prohlášení autorů Dtube

https://peakd.com/dtube/@dtube/delay-in-mainnet-launch-testnet-reset-new-economy

mi připomíná slavnou větu z české pohádky:

odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil

Osobně jsem několikrát učinil pokus nahrát na Dtube video a ani jednou se mi to nepovedlo. Bylo to už dávno a vzdal jsem se dalších pokusů.

linka.png

Aplikace

Actifit
27.6. oslavil dva roky činnosti. K tomuto výročí chystá nějaké soutěže s možností odměny.

https://peakd.com/hive-193552/@actifit/actifit-today-2-years-old-a-month-of-celebrations-upcoming-contests-with-1-000-hive-rewards-new-user-referral-system-new-user

Ve svém článku dále oznámil drobné úpravy a opravy. V sekci „My Rank“ ve vašem profilovém menu na actifit.io se třeba dozvíte, z čeho se skládá vaše hodnocení.
actifit.png
zdroj


PeakD
Kolektiv kolem aplikace PeakD uveřejnil další aktualizaci aplikace

https://peakd.com/hive-163399/@peakd/new-promotion-system-and-other-improvements

Aktualizace se týká hlavně psaní článků. V editoru přibyla možnost uložení a opětovného použití frází a částí textu (snad i obrázky), které často ve svých článcích používáte. Tato možnost se skrývá pod touto ikonkou
Snímek z 20200628 081538.png

Snímek z 20200628 081557.png

zdroj


Hive On Board
@roomservice, jako autor, představuje další aktualizaci aplikace

https://peakd.com/hive/@hiveonboard/devolopment-update-visual-improvements-and-sneak-peak

Pokud nevíte, tak je to rozhraní pro vytváření nových účtů a přehled statistik kolem nových účtů.

linka.png

#aroundworld