Přehled / Events of the week (No.33)


events.png(Google translate from Czech)

I overslept!! Did something escape you? I wouldn't even say :-)Welcome to the next overview of events on Hive, as I recorded them last week.

Of course, the pre-Christmas rush and Christmas itself "signed" at the events. That's why I privately called the past week "Promise Week" :-). So as not to offend anyone, it wasn't the promises of gifts under the tree. Perhaps everything went there according to your ideas :-).


Most "promises" have been made about the future of the 3Speak platform.
Article by @theycallmedan

https://peakd.com/speak/@theycallmedan/the-speak-network-incentive-layer-hive-fest

describes in great detail the future of this platform.
If I have a good understanding of translation, all Hive users will be able to benefit from the operation of this platform. A little is enough. Have a PC with several thousand TB of storage space, preferably 64GB of RAM, fiber optic internet and a backbone network :-|. I'm not writing about a "small fee" for uploading a video to this platform.
Maybe I just misunderstood the ideas of the above article.


The opportunity to visit the NFTShowroom virtual gallery is a partially fulfilled promise.
@nftshowroom promises to keep it accessible

https://peakd.com/art/@nftshowroom/nft-showroom-gallery-at-hivefest-still-open-for-viewing

The gallery opened on the occasion of the opening of VR HiveFest, which took place on 18-19 December 2020. In the gallery you can view digital "works of art", which can be purchased on the NFTShowroom platform.I don't have more for today. As I wrote in the first sentence:
"I fell asleep" :-)

I wish you many fulfilled promises and as few problems as possible in 2021.


linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive


Zaspal jsem!! Uteklo vám tím něco? Ani bych neřekl :-)Vítejte u dalšího přehledu událostí na Hive, jak jsem je zaznamenal v uplynulém týdnu.

Na událostech se samozřejmě „podepsal“ předvánoční shon a samotné vánoce. Soukromě jsem proto uplynulý týden nazval „Týden slibů“ :-). Abych někomu nekřivdil, nebyly to sliby dárků pod stromeček. Tam snad vše proběhlo podle vašich představ :-).


Nejvíce „slibů“ se vyrojilo kolem budoucnosti platformy 3Speak.
Článek od @theycallmedan

https://peakd.com/speak/@theycallmedan/the-speak-network-incentive-layer-hive-fest

popisuje celkem podrobně budoucnost této platformy.
Pokud jsem dobře pochopil překlad, budou moci všichni uživatelé Hive na provozu této platformy těžit ve svůj prospěch. Stačí k tomu maličkost. Mít PC s několika tisíci TB úložného prostoru, nejlépe 64GB RAM, internet na optickém vláknu a páteřní síti :-|. Nepíšu tady o „drobném poplatku“ za možnost nahrání videa na tuto platformu.
Možná jsem jen špatně pochopil myšlenky výše uvedeného článku.


Částečně splněným slibem je možnost navštívit virtuální galerii NFTShowroom.
@nftshowroom totiž slibují zachovat její přístupnost i nadále

https://peakd.com/art/@nftshowroom/nft-showroom-gallery-at-hivefest-still-open-for-viewing

Galerie se otevřela při příležitosti zahájení VR HiveFest, který proběhl 18.- 19.12.2020. V galerii si můžete prohlédnout digitální „výtvarná díla“, která lze zakoupit na platformě NFTShowroom.Více toho pro dnešek nemám. Jak jsem napsal v první větě:
„Zaspal jsem“ :-)

Přeji vám mnoho splněných slibů a co nejméně problémů v roce 2021.


linka.png
#aroundworld