Přehled / Events of the week (No. 31)


events.png(Google translate from Czech)

Governments around the world are trying to limit people-to-people contacts. Will these activities move to the network? Is VR able to replace personal contacts?Welcome to the next overview of events on Hive, as I recorded them last week.I will follow the introductory words with the first link.

If you haven't registered it yet, the First Virtual HiveFest is coming up. There are not many days left until its launch.
As @roelandp informed

https://peakd.com/hivefest/@roelandp/only-7-days-till-hivefest-new-names-programme-changes-rsvp-s-on-altspacevr-now-open

basically anyone who owns the appropriate equipment can take part in this festival :-). In the article you will learn details about what needs to be done to participate in the virtual HiveFest.
I hope that the participants of this event will give many references after its completion :-).


HiveBuzz
Yes, this is the application that sometimes sends you a comment on the progress you have made within Hive.
@hivebuzz published an article a few days ago

https://peakd.com/hivebuzz/@hivebuzz/proposal-2021

with a summary of the work done so far and at the same time a request for your support under the Proposal.
Some may mind comments from @hivebuzz, but for many others, it's the best available statistic of their activity on Hive. If you like this project, be sure to consider supporting it in the vote for Proposal.


Hive-Engine and @aggroed
Attempts to interconnect blockchains are multiplying throughout the network. Hive-Engine is not left behind.
@aggroed us in the article

https://peakd.com/ethereum/@aggroed/first-ethereum-deposit-successfully-tested-for-hive-engine

announced a successful deposit and withdrawal test at the gate with Ethereum.

I wish you many great personal (not just virtual) experiences in the new week :-).


linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na HiveVlády celého světa se snaží omezit kontakty mezi lidmi. Přesunou se tyto aktivity na síť? Je VR schopna nahradit osobní kontakty?Vítejte u dalšího přehledu událostí na Hive, jak jsem je v minulém týdnu zaznamenal.Hned prvním odkazem navážu na úvodní slova.

Pokud jste to ještě nezaregistrovali, chystá se První Virtuální HiveFest. Do jeho zahájení už mnoho dnů nezbývá.
Jak informoval @roelandp

https://peakd.com/hivefest/@roelandp/only-7-days-till-hivefest-new-names-programme-changes-rsvp-s-on-altspacevr-now-open

tohoto festivalu se může zúčastnit v podstatě každý, kdo vlastní patřičné vybavení :-). V článku se dozvíte podrobnosti co je potřeba pro účast na virtuálním HiveFest udělat.
Doufám, že účastníci této události podají po jejím ukončení mnoho referencí :-).


HiveBuzz
Ano, to je ta aplikace, která vám občas zašle komentář, jakého pokroku jste v rámci Hive dosáhli.
@hivebuzz uveřejnili před několika dny článek

https://peakd.com/hivebuzz/@hivebuzz/proposal-2021

se shrnutím dosavadní práce a zároveň žádost o vaši podporu v rámci Proposal.
Někomu možná komentáře od @hivebuzz vadí, ale pro mnoho jiných je to nejlépe dostupná statistika jejich činnosti na Hive. Pokud se vám tento projekt líbí, určitě zvažte jeho podporu v hlasování pro Návrh.


Hive-Engine a @aggroed
V rámci celé sítě se množí pokusy o vzájemné propojení blockchainů. Hive-Engine nezůstává pozadu.
@aggroed nám v článku

https://peakd.com/ethereum/@aggroed/first-ethereum-deposit-successfully-tested-for-hive-engine

oznámil úspěšný test vkladu a výběru na bráně s Ethereum.

Přeji vám mnoho skvělých osobních (ne jen virtuálních) zážitků v novém týdnu :-).


linka.png
#aroundworld

disc2.png