Přehled / Events of the week (No. 30)


events.png(Google translate from Czech)

Will this Christmas be a holiday of peace? Given the limitations caused by pandemics, this is what it looks like. Confusion has moved to the internet :-)Welcome to the overview of events on Hive, as I recorded them last week

In chaos and without sorting into areas.

SPINVEST
A neglected and sometimes damned way of valuing saved funds.
However, a recent look at my Hive-Engine wallet told me that my deposit was appreciating.
@spinvest introduced 5.12. another of his weekly reports

https://peakd.com/leofinance/@spinvest/spinvest-weekly-earnings-and-holdings-reports-31

SPI token holders know this. The rest of you can be convinced that long-term appreciation brings results :-)


HiveList
I almost forgot that it exists :-). If you don't know what it is, read this article by @hivelist

https://peakd.com/hivecommerce/@hivelist/big-list-token-updates-new-logo-changes-and-list-member-tribute

If you do not have Christmas gifts yet, you can use the discount coupon for purchases in HiveList stores and its partners :-)


@dragosroua
he introduced us to two interesting projects outside the HIVE platform. The first is BAKKT

https://peakd.com/hive/@dragosroua/bakkt-opens-its-early-access-program-yes-that-bakkt

and the second is the ongoing change to the ETHEREUM blockchain

https://peakd.com/hive/@dragosroua/eth-2-0-to-launch-tomorrow-december-1st-and-why-this-is-realy-big


The latest event is a reminder of account security.
@themarkymark is an easy way to check and "clean up" old authorities with PeakD

https://peakd.com/security/@themarkymark/take-a-moment-and-confirm-your-accounts-authorities

I wish everyone as little pre-Christmas stress as possible and a good start to the new week :-)


linka.png

logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png

Česká komunita na HiveBudou letošní vánoce svátky klidu? Vzhledem k omezením vyvolaných pandemií to tak vypadá. Zmatek z ulic se přesunul na internet :-)Vítejte u přehledu událostí na Hive, jak jsem je zaznamenal v uplynulém týdnu

Bez ladu a skladu, bez třídění do oblastí.

SPINVEST
Opomíjený a někdy zatracovaný způsob zhodnocení uložených prostředků.
Nedávný pohled do mé peněženky na Hive-Engine mi však prozradil, že se můj vklad zhodnocuje.
@spinvest uvedli 5.12. další ze svých týdenních přehledů

https://peakd.com/leofinance/@spinvest/spinvest-weekly-earnings-and-holdings-reports-31

Držitelé tokenu SPI to znají. Vy ostatní se můžete přesvědčit, že dlouhodobé zhodnocování přináší výsledky :-)


HiveList
Skoro jsem zapomněl, že existuje :-). Pokud nevíte co to je, přečtěte si tento článek od @hivelist

https://peakd.com/hivecommerce/@hivelist/big-list-token-updates-new-logo-changes-and-list-member-tribute

Pokud ještě nemáte vánoční dárky, můžete využít slevového kuponu na nákup v obchodech HiveList a jeho partnerů :-)


@dragosroua
nám představil dva zajímavé projekty mimo platformu HIVE. První je BAKKT

https://peakd.com/hive/@dragosroua/bakkt-opens-its-early-access-program-yes-that-bakkt

a druhý je probíhající změna na blockchainu ETHEREUM

https://peakd.com/hive/@dragosroua/eth-2-0-to-launch-tomorrow-december-1st-and-why-this-is-realy-big


Poslední událostí je připomenutí bezpečnosti účtů.
@themarkymark představuje jednoduchou možnost, jak s pomocí PeakD zkontrolovat a „vyčistit“ staré autority

https://peakd.com/security/@themarkymark/take-a-moment-and-confirm-your-accounts-authorities

Přeji všem co nejmenší předvánoční stres a dobré vykročení do nového týdne :-)


linka.png

#aroundworld


disc2.png