Přehled / Events of the week (No. 29)

events.png(Google translate from Czech)

Central Europe is slowly sinking into freezing days. I hope you have insulated hives :-)Welcome to the next overview of events on Hive, as I recorded them last week.

Blockchain

@blocktrades have released their regular review of node API modifications

https://peakd.com/hive-139531/@blocktrades/update-on-blocktrades-hive-work-nov-25th

Although it is more of an article for experts, I also recommend to laymen (like me :-)) to read it. It never hurts to get an idea of ​​the amount of work that is hidden behind the smooth running of Hive :-)

Application

PeakD
@peakd released a new platform update five days ago

https://peakd.com/hive-139531/@blocktrades/update-on-blocktrades-hive-work-nov-25th

The open source Hivemind pluging created by them allows extending the capabilities of existing API nodes.
They provided community administrators with a tool for setting up curator accounts and the ability to customize pages for individual curators based on focus.
Did you know that you can compile your own playlist and play music in PeakD? This is exactly what MIXCLOUD insertion and the improved SPOTIFY function allow.
PeakD is simply number one :-)


@engrave and their HiveProjects project provided a renewed list of applications that run on the Hive blockchain

https://peakd.com/hive-192847/@engrave/hiveprojects-weekly-update-2020-11-28-36422

The list has grown by another 5 projects and already contains a total of 95!

As it looks, the "bees" in this hive are frost-resistant and life does not stop even in low temperatures :-).
I wish you a good new week and don't let the upcoming full moon decide :-).

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na HiveStřední Evropa se pomalu hrouží do mrazivých dnů. Doufám, že máte zateplené úly :-)Vítejte u dalšího přehledu událostí na Hive, jak jsem je zaznamenal v uplynulém týdnu.

Blockchain

@blocktrades vydali svůj pravidelný přehled o úpravách API uzlu

https://peakd.com/hive-139531/@blocktrades/update-on-blocktrades-hive-work-nov-25th

I když je to spíš článek pro odborníky, doporučuji i laikům (jako jsem já :-) ) jeho přečtení. Nikdy není na škodu udělat si představu o množství práce, která je schovaná za bezproblémovým chodem Hive :-)

Aplikace

PeakD
@peakd vydali před pěti dny novou aktualizaci platformy

https://peakd.com/hive-139531/@blocktrades/update-on-blocktrades-hive-work-nov-25th

Jimi vytvořený open source Hivemind pluging umožňuje rozšíření možností stávajících API uzlů.
Adminům komunit poskytli nástroj na nastavení účtů kurátorů a možnost individuálního nastavení stránek pro jednotlivé kurátory podle zaměření.
Věděli jste, že si v PeakD můžete sestavit vlastní playlist a pouštět si hudbu? Přesně tohle umožňuje vložení MIXCLOUD a vylepšená funkce SPOTIFY.
PeakD je prostě číslo jedna :-)


@engrave a jejich projekt HiveProjects poskytli obnovený seznam aplikací, které fungují na blockchainu Hive

https://peakd.com/hive-192847/@engrave/hiveprojects-weekly-update-2020-11-28-36422

Seznam se rozrostl o dalších 5 projektů a už jich obsahuje celkem 95!

Jak to vypadá, „včely“ v tomto úlu jsou mrazuvzdorné a život neustává ani v nízkých teplotách :-).
Přeji dobrý nový týden a nenechte se rozhodit nastávajícím úplňkem :-).

linka.png
#aroundworld

disc2.png