Přehled / Events of the week (No. 28)

events.png(Google translate from Czech)

Some articles attract with a headline, others with a picture. However, you will find out if the content of the article is worth reading when you read the article :-).Welcome to the next overview of events at Hive last week.

ECENCY
Who doesn't know them yet? Very fast desktop front-end, one of the best mobile applications for connecting to Hive. The @ecency team has announced plans for further sequels

https://peakd.com/hive/@ecency/proposal-ecency-development-and-maintenance

and submitted a proposal for funding. If this is your favorite platform, you are definitely considering how to help this project. Voting for their proposal will probably be the best form of help :-)


THORCHAIN
LeoFinance supporters probably know this project at least by hearsay.
@khaleelkazi introduces this project to others in his article

https://peakd.com/hive-167922/@khaleelkazi/what-is-thorchain-and-the-rune-cryptocurrency

If I understood correctly, ThorChain with the RUNE token is a separate blockchain with ambitions to connect multiple blockchains. The RUNE token plays a major role in this.


DSwap
In the last review, I briefly mentioned DSwap. On Friday 20.11. @aggroed boasted a functional alpha version

https://peakd.com/dswap/@aggroed/dswap-market-taker-alpha-is-live

This "trading robot" should facilitate and automate the exchange of tokens to the Hive-Engine.

Two more articles by @aggroed

https://peakd.com/mythical/@aggroed/delve-into-the-deep-with-mythical
and
https://peakd.com/hive-engine/@aggroed/farmfarmer-is-going-a-little-nutz-right-now

entice new games. Both of these games are card games and by purchasing their cards you are basically sponsoring the development and operation of Dswap.
As I have indicated several times, games are not my cup of coffee. For both named articles, I was more interested in the "discussion shootout" :-).

I wish you a successful new week and a happy hand in choosing articles to read :-)

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na HiveNěkteré články lákají titulkem, jiné obrázkem. Jestli stojí obsah článku za přečtení však zjistíte, až si článek přečtete :-).Vítejte u dalšího přehledu událostí na Hive v uplynulém týdnu.

ECENCY
Kdo je ještě nezná? Hodně rychlý desktop front-end, jedna z nejlepších mobilních aplikací pro připojení k Hive. Tým @ecency zveřejnil plány na další pokračování

https://peakd.com/hive/@ecency/proposal-ecency-development-and-maintenance

a podal návrh na financování. Je-li to vaše oblíbená platforma, jistě zvažujete, jak tomuto projektu pomoci. Hlasování pro jejich návrh bude nejspíše tou nejlepší formou pomoci :-)


THORCHAIN
Příznivci LeoFinance tento projekt nejspíše znají aspoň z doslechu.
@khaleelkazi přibližuje tento projekt i ostatním ve svém článku

https://peakd.com/hive-167922/@khaleelkazi/what-is-thorchain-and-the-rune-cryptocurrency

Pokud jsem to pochopil správně, je ThorChain s tokenem RUNE samostatný blockchain s ambicemi na propojení vícero blockchainů. Hlavní roli v tom hraje právě token RUNE.


DSwap
V minulém přehledu jsem krátce zmínil DSwap. V pátek 20.11. se @aggroed pochlubil funkční verzí alfa

https://peakd.com/dswap/@aggroed/dswap-market-taker-alpha-is-live

Tento „obchodní robot“ by měl ulehčit a zautomatizovat výměnu tokenů na Hive-Engine.

Další dva články od @aggroed

https://peakd.com/mythical/@aggroed/delve-into-the-deep-with-mythical
a
https://peakd.com/hive-engine/@aggroed/farmfarmer-is-going-a-little-nutz-right-now

lákají na nové hry. Obě tyto hry jsou karetní a nákupem jejich karet v podstatě sponzorujete vývoj a fungování Dswap.
Jak jsem již několikrát naznačil, nejsou hry mým šálkem kávy. U obou jmenovaných článků mne spíše zaujala „diskuzní přestřelka“ :-).

Přeji vám úspěšný nový týden a šťastnou ruku při vybírání článků k přečtení :-)

linka.png
#aroundworld

disc2.png