Přehled / Events of the week (No. 27)

events.png(Google translate from Czech)

Lack of information leads to ignorance. Excess information leads to chaos. As everywhere else, the "Golden Middle Way" applies here.Welcome to the next overview of events on Hive, as I recorded them last week.Ecosystem

Today (after a long time) I looked in my wallet on Hive-Engine. I have some new tokens here. I was interested in the token ASH (AENEAS), which I first received on 11.11.2020. It was a matter of a few minutes to trace his origins.

Apparently it is an activity of the Ukrainian community. About a month ago, @aeneas.found announced the creation of a new blogging platform AENEAS FOUNDATION based on the Hive blockchain

https://peakd.com/hive-167922/@aeneas.fund/aeneas-foundation-qhrvc2


Introductory paragraphs from the article:

We would like to introduce AENEAS FOUNDATION - a new Hive-based platform created for the further development of the Aeneas blockchain and the ASH cryptocurrency.
At the moment, AENEAS FOUNDATION consists of Cryptex24.io, Richamster.com - both are cryptocurrency exchanges, https://aeneas.blog is a social media tribe based on Hive and others, whose detailed activities will be announced later.
To protect the assets of Aeneas ASH users located on exchange balances and the ability of token holders to use their assets before the Aeneas blockchain is fully launched, we issue an ASH token on the Hive-Engine.

note: in the original text, the addresses of cryptocurrency exchanges contain a referal link

They published an article @aeneas.found four days ago

https://www.aeneas.blog/hive-165469/@aeneas.fund/aeneas-x-hive-engine-airdrop-series-vol-1-pal-spt-or-en

in which they specify the initial distribution of the ASH token. Holders of PAL, SPORTS, BEER, STEM and NEOXAG can look forward to more tokens in their wallets :-)


Dswap
is starting to gain momentum :-). @agroed boasted a non-public functional version

https://peakd.com/dswap/@aggroed/boom-baby-my-first-test-of-dswap-market-taker

Is it little or a lot of information? You have to evaluate it yourself :-)

linka.png
vcela4.gif

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Nedostatek informací vede k nevědomosti. Přemíra informací vede k chaosu. Jako všude jinde i zde platí „Zlatá střední cesta“.Vítejte u dalšího přehledu událostí na Hive, jak jsem je zaznamenal v minulém týdnu.Ekosystém

Dnes jsem (po delší době) nahlédl do své peněženky na Hive-Engine. Mám zde několik nových tokenů. Zaujal mne token ASH (AENEAS), který jsem poprvé obdržel 11.11.2020. Bylo otázkou několika minut vypátrat jeho původ.

Podle všeho jde o aktivitu ukrajinské komunity. Asi před měsícem avizoval @aeneas.found vznik nové blogovací platformy AENEAS FOUNDATION založené na blockchainu Hive

https://peakd.com/hive-167922/@aeneas.fund/aeneas-foundation-qhrvc2

Úvodní odstavce z článku:

Rádi bychom představili AENEAS FOUNDATION - novou platformu založenou na Hive vytvořenou pro další vývoj blockchainu Aeneas a kryptoměny ASH.
V tuto chvíli se AENEAS FOUNDATION skládá z Cryptex24.io , Richamster.com - obě jsou burzy kryptoměn, https://aeneas.blog je kmen sociálních médií založený na Hive a dalších, jejichž podrobné aktivity budou oznámeny později.
Abychom chránili aktiva uživatelů ASH platformy Aeneas, umístěných na zůstatcích burz a schopnost držitelů tokenů využívat jejich aktiva před úplným spuštěním blockchainu Aeneas, vydáváme token ASH na Hive-Engine.

poznámka: v původním textu obsahují adresy burz referal link

Před čtyřmi dny vydali @aeneas.found článek,

https://www.aeneas.blog/hive-165469/@aeneas.fund/aeneas-x-hive-engine-airdrop-series-vol-1-pal-spt-or-en

ve kterém upřesňují prvotní distribuci tokenu ASH. Držitelé PAL, SPORTS, BEER, STEM a NEOXAG se mohou těšit na další tokeny ve svých peněženkách :-)


Dswap
začíná nabírat na obrátkách :-). @agroed se pochlubil se zatím neveřejnou funkční verzí

https://peakd.com/dswap/@aggroed/boom-baby-my-first-test-of-dswap-market-taker

Je to málo nebo hodně informací? To si musíte zhodnotit sami :-)

linka.png
#aroundworld

disc2.png