Přehled / Events of the week (No. 24)

events.png(Google translate from Czech)

Either nothing happened at Hive last week, or (which is more likely) I noticed badly :-)Welcome to the next overview of events on Hive, as I recorded them last weekAPI

I'm still struggling with minor bugs related to the recent HF24. These are not fundamental mistakes, but they make the activity unpleasant. For some applications (if that is the option), I switch the node API every now and then. It is especially annoying that I do not have an "immediate" confirmation of voting or sending a comment.

Bad API synchronization even made some application authors consider running their own Node (eg ENGRAVE)Ecosystem

If you are one of the "collectors" of various cryptocurrencies and you intend to expand your portfolio, you will be interested in yesterday's article from @harpagon

https://peakd.com/koinos/@harpagon/introducing-wkoin-koin-erc-20-on-hive-engine

which presents the application wKOIN for trading KOIN (ERC-20) on Hive-Engine.

The information about the possibility of trading wKOIN on Hive-Engine was also confirmed by @aggroed in the following article

https://peakd.com/koinos/@aggroed/wkoin-on-hive-engine-brought-to-you-by-harpagonSafety

To this day, I had no idea that there is a robot on Hive that "guards inattentive" users.
The robot is @keys-defender

https://peakd.com/hive/@keys-defender/4dpdwz-keys-defender-compromised-posting-key-successfully-protected

The operation of the robot is described by @gaottantacinque in this article

https://hive.blog/steem/@gaottantacinque/the-keys-defender-bot-is-live-in-beta-mode

I admit that I have not read the article yet. I obtained this information while writing this report.Communities

Amazing Nature Community
The community diversifies its activities for all nature lovers. In addition to the competition, which is still moderated by @adalger, it has added curatorial activities to its activities. You can look forward to the evaluation of your contributions (written for the Amazing Nature community) by some of the curators in the fields of Botany, Animals (from elephant to caterpillar) and Landscape. There are also articles with news about nature and the environment.


Czech Community
An unofficial, but respected, leader of the community, @godfish, he began publishing Hive dating articles for beginners. The articles are written in Czech, but with a little effort and hunger for information, users who do not speak Czech will also be able to handle them :-)I wish you the best possible upcoming week and especially pay attention to your safety :-)

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na HiveBuď se minulý týden na Hive nic nedělo, nebo (což je pravděpodobnější) jsem si špatně všímal :-)Vítejte u dalšího přehledu událostí na Hive, jak jsem je zaznamenal v uplynulém týdnuAPI

Stále se potýkám s drobnými chybami souvisejícími s nedávným HF24. Nejsou to sice zásadní chyby, ale znepříjemňují činnost. U některých aplikací (pokud ta možnost je) přepínám API nody každou chvíli. Zvlášť nepříjemné je, že nemám „okamžité“ potvrzení o hlasování nebo odeslání komentáře.

Špatná synchronizace API dokonce přiměla některé autory aplikací uvažovat o spuštění vlastního Nodu (např. ENGRAVE)Ekosystém

Pokud patříte mezi „sběratele“ různých krypto mincí a hodláte si rozšířit portfólio, zaujme vás včerejší článek od @harpagon

https://peakd.com/koinos/@harpagon/introducing-wkoin-koin-erc-20-on-hive-engine

který představuje aplikaci wKOIN pro obchodování KOIN(ERC-20) na Hive-Engine.

Informaci o možnosti obchodování wKOIN na Hive-Engine potvrdil i @aggroed v následujícím článku

https://peakd.com/koinos/@aggroed/wkoin-on-hive-engine-brought-to-you-by-harpagonBezpečnost

Do dnešního dne jsem netušil, že na Hive existuje robot, který „hlídá nepozorné“ uživatele.
Tím robotem je @keys-defender

https://peakd.com/hive/@keys-defender/4dpdwz-keys-defender-compromised-posting-key-successfully-protected

Fungování robota popsal @gaottantacinque v tomto článku

https://hive.blog/steem/@gaottantacinque/the-keys-defender-bot-is-live-in-beta-mode

Přiznám se, že jsem článek ještě nečetl. Získal jsem totiž tuto informaci během psaní tohoto přehledu.Komunity

Amazing Nature Community
Komunita pro všechny milovníky přírody zpestřuje své aktivity. Kromě soutěže, kterou stále moderuje @adalger, přidala do své činnosti kurátorské aktivity. Můžete se těšit na hodnocení vašich příspěvků (napsaných pro komunitu Amazing Nature) některým z kurátorů v oblastech Botanika, Zvířata (od slona po housenku) a Krajina. Také se zde objevují články s novinkami o přírodě a životním prostředí.

Česká komunita
Neoficiální, ale uznávaný, šéf komunity @godfish, začal uveřejňovat seznamovací články s Hive pro začínající uživatele. Články jsou psané česky, ale s trochou snahy a lačnosti po informacích si s nimi poradí i uživatelé, kteří českým jazykem nevládnou :-)Přeji vám co nejlepší nastávající týden a hlavně dbejte na své bezpečí :-)

linka.png
#aroundworld

disc2.png