Přehled / Events of the week (No. 22)

events.png(Google translate from Czech)

The days go by like clouds across the sky. Before one can hope, there is another Sunday and it is time for a new article.Welcome to another overview of my recorded events on Hive in the past week.

As in the previous review, I will start with the postponed HF24 again today.

@hiveio in his article

https://peakd.com/hiveblockchain/@hiveio/has-the-eclipse-happened-explaining-how-hive-hardforks-work-and-activating-hf24-on-october-14th

explain why there was another delay.

It's okay for everyone to focus on the flawless execution of the HF24, but the uninitiated user (like me) is at least confused by these constant delays and gives the impression of unpreparedness.
Ecosystem

TANGENT
As @theguruasia announced in his article,

https://peakd.com/bot/@theguruasia/tangent-token-live-version-launched-tan-official-update

was 10.10. 2020, the TANGENT project and its TAN token were officially launched. Token "collectors" thus have the opportunity to obtain another token that is tradable on the Hive-Engine. All you have to do is "just" call the robot using these commands in the article comment

How to Summon TAN Comment Reward Bot?
You can use either one of the below listed command at Post => Comment Section to summon the TANGENT (TAN) Comment based reward bot.
• $tangent
• $tan
• !tangent
• !tan

What are the Limitations?
The below listed limitations also added to TANGENT script.
• You should hold atleast 10 TAN Tokens to summon the comment bot.
• TAN Reward script works on 50% reward & 50% curation module.
• You can't summon the bot more than 3 days older posts.
• You can summon the bot for 3 successful calls per day.
• 15% Maximum Cap also added as we discussed above.

Application

HiveProjects
@engrave again added other applications running on the Hive blockchain to the list on HiveProjects

https://peakd.com/hive-192847/@engrave/hiveprojects-weekly-update-2020-10-10-48265

as of 10.10.20, 45 applications are listed in the HiveProjects project.


Actifit
On October 10, 20, @actifit announced the release and launch of a new version of Actifit for Android

https://peakd.com/hive-193552/@actifit/actifit-app-v0-6-7-android-is-out-and-actifit-weekly-staff-picks-58

The appearance has been improved and some bugs have been fixed. In this new version, there should no longer be a problem with the preview (including embedded images) of the sent daily report.
@actifraenk and others who had a problem with that should update the application :-)

It might be enough for afternoon coffee or tea. I will leave further information to your initiative :-)


linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na HiveDny ubíhají jako mraky po obloze. Než se člověk naděje, je zde další neděle a to je čas pro nový článek.Vítejte u dalšího přehledu mnou zaznamenaných událostí na Hive v uplynulém týdnu.Jako v minulém přehledu, tak i v tom dnešním začnu znovu odloženým HF24.

@hiveio ve svém článku

https://peakd.com/hiveblockchain/@hiveio/has-the-eclipse-happened-explaining-how-hive-hardforks-work-and-activating-hf24-on-october-14th

vysvětlují, proč došlo k dalšímu odkladu.

Je v pořádku, že se všichni soustředí na bezchybný průběh provedení HF24, ale nezasvěceného uživatele (jako jsem já) tyto neustálé odklady přinejmenším matou a vzbuzují dojem nepřipravenosti.
Ekosystém

TANGENT
Jak oznámil @theguruasia ve svém článku,

https://peakd.com/bot/@theguruasia/tangent-token-live-version-launched-tan-official-update

byl 10.10. 2020 oficiálně spuštěn projekt TANGENT a jeho token TAN. „Sběratelé“ tokenů tak mají možnost získat další token, který je obchodovatelný na Hive-Engine. Stačí „jen“ vyvolat robota pomocí těchto příkazů v komentáři k článku

Jak vyvolat TAN komentář odměna Bot?
K vyvolání robota odměny založeného na TANGENTU (TAN) můžete použít kterýkoli z níže uvedených příkazů v sekci Post => Komentář .
• $tangent
• $tan
• !tangent
• !tan


Jaká jsou omezení?
Níže uvedená omezení byla také přidána do TANGENT skriptu.
• Měli byste mít alespoň 10 žetonů TAN, abyste mohli vyvolat komentáře.
• Skript odměny TAN funguje na modulu odměny 50% a 50% .
• Robota nemůžete přivolat o více než 3 dny starší příspěvky .
• Můžete zavolat robota na 3 úspěšná volání denně .
• Přidali jsme také 15% Maximum Cap, jak jsme diskutovali výše.

Aplikace

HiveProjects
@engrave opět doplnili do seznamu na HiveProjects další aplikace běžící na blockchainu Hive

https://peakd.com/hive-192847/@engrave/hiveprojects-weekly-update-2020-10-10-48265

Ke dni 10.10.20 je tak v projektu HiveProjects zalistováno 45 aplikací.


Actifit
10.10.20 oznámili @actifit uvolnění a spuštění nové verze aplikace Actifit pro OS Android.

https://peakd.com/hive-193552/@actifit/actifit-app-v0-6-7-android-is-out-and-actifit-weekly-staff-picks-58

Došlo k vylepšení vzhledu a opravě některých chyb. V této nové verzi by už neměl být problém se zobrazením náhledu (včetně vložených obrázků) odesílaného denního hlášení.
@actifraenk a ostatní, kteří s tím měli problém, by si měli aplikaci aktualizovat :-)K odpolední kávě nebo čaji by to mohlo stačit. Další zjišťování informací nechám na vaši iniciativě :-)


linka.png
#aroundworld

disc2.png