Přehled / Events of the week (No. 21)

events.png(Google translate from Czech)

Having a constant overview of everything that happens on Hive is beyond the power of one person. Cooperation is more than necessary.Welcome to the next overview of events at Hive number 21Whether overtly or covertly, almost all of Hive is eagerly awaiting the date 10/6/2020.

HF24
Will it be done or not?
Will it go smoothly or will there be confusion?
We have to wait two days for an answer.
ECOSYSTEM

This event is related to my first listing, which (my estimate) will affect at least 70% of Hive users.
HiveVote (steemauto) from @mahdiyary last night announced a problem with the adaptation to HF24

https://peakd.com/hivevote/@steemauto/we-have-a-problem-6-october-2020-14-00-utc

What does it mean? From 6.10.2020, the popular application for automatic voting will be switched off indefinitely. Many Hive users will have to get used to not receiving or distributing votes automatically for a while.

If this is a problem for you, it is possible to use an alternative application.
Thanks to a link from a member of the Czech community, @pavelsku, I had the opportunity to look at the application REWARDING, whose author is @holger80 .
Here I dare to make a little joke. I have an imaginary unit of difficulty for setting up and using 1krakonos (sorry @krakonos :-)).

If the HiveVote setting corresponds to 1krakonos, then the setting of the Rewarding application functions is for us "ordinary" users at the 3krakonos level. It is necessary to "bite through" the three pages of setting individual rules for automatic voting.

However, there are also able-bodied users among Hive users, whom the Rewarding application will certainly suit :-)


There is good news for SpliterLands players.
In the middle of last week, @spliterlands announced in their article

https://peakd.com/splinterlands/@splinterlands/dec-is-on-uniswap

DEC token input to UNISWAP. From now on, players have the opportunity to exchange their DEC tokens for ETH. Here is a small quote:

You will need to provide DEC / ETH Uniswap liquidity in order to participate. Providing liquidity requires that you allocate the same amount of DEC tokens and ETH tokens to the fund.


Do you still remember TRENDO and the TRDO token?
If you miss them, know that the test mode of their followers is in progress.
As @theguruasia announced in his article,

https://peakd.com/token/@theguruasia/tangent-tan-token-testing-phase-begins-hiveupme-curation-project

The TRENDO will be TANGENT and TRDO will be TAN. The conditions for calling a voting robot can be found in the article above.


@aggroed presented another vision of how Hive-Engine works

https://peakd.com/hive-engine/@aggroed/the-mad-genius-of-hive-engine-building-games-with-off-the-shelf-contracts


I find the message from @hiveio interesting

https://peakd.com/hiveblockchain/@hiveio/hive-and-marketsquare-building-bridges

on establishing contact with the ARK blockchain team and participating in building the MARKETSQUARE platform. It is one of the many ways to get Hive into the world :-).

APPLICATION

ACTIFIT
@actifit has announced the launch of a new version of the application for the Android OS

https://peakd.com/actifit/@actifit/actifit-app-v0-6-5-android-is-out

I highly recommend visiting GooglePlay and updating the app to anyone who uses this app and hasn't updated it yet


BEECHAT
I mentioned him in the last report. There are more articles.
@reazuliqbal has published the documentation

https://peakd.com/hive-139531/@reazuliqbal/open-sourcing-beechat-client-and-developer-documentation

@aggroed announces implementation of BeeChat in LENSY

https://peakd.com/beechat/@aggroed/beechat-now-in-lensy-io


DTube
It was the first platform for embedding and publishing video on a blockchain. @dtube announces in the article

https://peakd.com/dtube/@dtube/dtube-main-net-is-now-live

come-back.
In an article by @ionomy

https://peakd.com/ionomy/@ionomy/dtube-is-live

In addition, we can read that the DTUBE token is listed on the IONOMY exchange.


HiveProjects
@engrave performed another update of the list of applications running on the Hive blockchain

https://peakd.com/hive-192847/@engrave/hiveprojects-weekly-update-2020-10-03-33268

The list has grown by ten applications :-)
That's all from me. Excess information is just as damaging as a lack of it. It's up to you what you choose. I wish you a peaceful rest of Sunday and a great start to the new week.

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Mít neustálý přehled o všem, co se na Hive děje, je nad síly jednoho člověka. Spolupráce je více než nutná.Vítejte u dalšího přehledu událostí na Hive s číslem 21

Ať už zjevně nebo skrytě, takřka celý Hive netrpělivě očekává datum 6.10.2020.

HF24
Bude proveden nebo ne?
Proběhne hladce nebo budou zmatky?
Na odpovědi si musíme počkat dva dny.

EKOSYSTÉM

K této události se vztahuje můj první záznam, který se (mým odhadem) dotkne minimálně 70% uživatelů Hive.
HiveVote (steemauto) od @mahdiyary včera večer oznámil problém s adaptací na HF24

https://peakd.com/hivevote/@steemauto/we-have-a-problem-6-october-2020-14-00-utc

Co to znamená? Od 6.10.2020 bude vypnuta na dobu neurčitou oblíbená aplikace pro automatická hlasování. Mnoho uživatelů Hive si tak bude muset na nějaký čas zvyknout, že nebudou dostávat a ani rozdávat hlasy automatizovaně.

Pokud vám toto bude činit problém, je možnost použít nějakou alternativní aplikaci.
Díky odkazu, od člena České komunity, @pavelsku, jsem měl možnost nahlédnou na aplikaci REWARDING, jejíž autorem je @holger80.
Tady si dovolím trochu zavtipkovat. Mám pomyslnou jednotku obtížnosti pro nastavení a použití 1krakonoš (omlouvám se @krakonos/i :-) ).

Pokud nastavení HiveVote odpovídá 1krakonoš, tak nastavení funkcí aplikace Rewarding je pro nás „obyčejné“ uživatele na stupni 3krakonoš. Je třeba „prokousat se“ třemi stránkami nastavení jednotlivých pravidel pro automatické hlasování.

Mezi uživateli Hive jsou však i zdatní uživatelé, kterým bude aplikace Rewarding jistě vyhovovat :-)


Pro hráče SpliterLands je zde dobrá zpráva.
V polovině minulého týdne @spliterlands oznámili ve svém článku

https://peakd.com/splinterlands/@splinterlands/dec-is-on-uniswap

vstup tokenu DEC na UNISWAP. Od této chvíle tak mají hráči možnost své DEC tokeny směnit za ETH. Zde je malá citace:

Abyste se mohli zúčastnit, budete muset poskytnout likviditu fondu DEC / ETH Uniswap. Poskytnutí likvidity vyžaduje, abyste do fondu přidělili stejnou částku DEC tokenů a ETH tokenů.


Vzpomínáte ještě na TRENDO a token TRDO?
Pokud se vám po nich stýská, tak vězte, že právě probíhá testovací režim jejich následovníků.
Jak oznámil @theguruasia ve svém článku,

https://peakd.com/token/@theguruasia/tangent-tan-token-testing-phase-begins-hiveupme-curation-project

Trendo bude TANGENT a TRDO bude TAN. Podmínky pro vyvolání hlasovacího robota naleznete ve výše uvedeném článku.


@aggroed předložil další vizi fungování Hive-Engine

https://peakd.com/hive-engine/@aggroed/the-mad-genius-of-hive-engine-building-games-with-off-the-shelf-contracts


Jako zajímavá se mi jeví zpráva od @hiveio

https://peakd.com/hiveblockchain/@hiveio/hive-and-marketsquare-building-bridges

o navázání kontaktu s týmen ARK blockchainu a podílu na budování platformy MARKETSQUARE. Je to jedna z mnoha možností, jak dostat Hive do světa :-).

APLIKACE


ACTIFIT
@actifit oznámil uvedení nové verze aplikace pro Android

https://peakd.com/actifit/@actifit/actifit-app-v0-6-5-android-is-out

Všem, kteří tuto aplikaci používají a doposud si ji neaktualizovali, vřele doporučuji navštívit GooglePlay a aplikaci aktualizovat.


BEECHAT
V minulém přehledu jsem se o něm zmínil. Jsou tu další články.
@reazuliqbal zveřejnil dokumentaci

https://peakd.com/hive-139531/@reazuliqbal/open-sourcing-beechat-client-and-developer-documentation

@aggroed oznámil implementaci BeeChat do LENSY

https://peakd.com/beechat/@aggroed/beechat-now-in-lensy-io


DTube
Byla první platforma pro vkládání a uveřejňování videa na blockchainu. @dtube oznamuje v článku

https://peakd.com/dtube/@dtube/dtube-main-net-is-now-live

návrat na scénu.
V článku od @ionomy

https://peakd.com/ionomy/@ionomy/dtube-is-live

se navíc můžeme dočíst, že token DTUBE je umístěn na burze IONOMY.


HiveProjects
@engrave provedli další aktualizaci seznamu aplikací běžících na blockchainu Hive

https://peakd.com/hive-192847/@engrave/hiveprojects-weekly-update-2020-10-03-33268

Seznam se rozrostl o deset aplikací :-)


To je ode mne vše. Přemíra informací škodí stejně, jako nedostatek. Je na vás, co si vyberete. Přeji klidný zbytek neděle a skvělé vykročení do nového týdne.

linka.png
#aroundworld

disc2.png