Přehled. / Events of the week (No. 19)

events.png(Google translate from Czech)

Focusing in the right direction is sometimes challenging. I've been looking for completely different information for the last few weeks. That's why I definitely missed a lot of information from the Hive blockchain.


Welcome to another imperfect overview of events on Hive, as I recorded them last week.


I didn't really notice much news. Partly by focusing on other information and partly by the fact that many great application and add-on authors are waiting for the launch of HF24, which should launch (hopefully smoothly) 9/22/20


Ecosystem

@agroed submitted two articles to the plenary. The first article

https://peakd.com/tribes/@aggroed/tribes

gives some explanations for building and tokenizing the Tribes. It's not exactly a "cheap" thing. However, if you have a good vision and user base, this is one of the ways to make Hive an interesting and prosperous blockchain :-)

The second article

https://peakd.com/beechat/@aggroed/beechat-chatting-with-friends-through-hive-sites-like-nftshowroom-com

promotes the original CHAT for Layer 2 applications. Sure, we can use Discord, but not everyone is on a Discord login.
From the discussion below the article, I understood that PeakD is very interested in implementing this chat into its platform. The advantage is clear. There is no need to open other pages and a lively discussion can start up from one place.Application

PeakD
published an addendum to the previous update

https://peakd.com/hive-163399/@peakd/understanding-recovery

concerning a change of account for recovery. In this article, you will learn how and what keys to use and where to find the keys.


ACTIFIT
has released two updates. Both updates concern the conversion of AFIT to HIVE upvote from Actifit.io.
The first update abolished the "fixed" amount and introduced percentage payouts from the AFIT market price,

https://peakd.com/hive-193552/@actifit/more-actifit-updates-actifit-io-afit-price-market-based-now-free-tier-afit-move-to-exchanges-more-afit-rewards-on-signup

further abolished the "obligation" to own AFITX tokens to convert AFIT to H-E up to 300 AFIT per day. To transfer more than 300 AFITs, you still need to own AFITX tokens.

Second update

https://peakd.com/hive-193552/@actifit/readjusting-required-afit-exchange-amount-per-community-request-actifit-gadget-prize-draw-round-7-winner-round-8-kicks-off

changed AFIT amounts for transfer to HIVE in the form of upvote. Compared to the first update, these amounts have been reduced to reach Actifit.io users, who still have a large enough amount of AFIT tokens in their Actifit.io wallet.

That would be all for today. I'm going to look for information about my collection of photos of manhole covers :-)

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Zaměřit pozornost správným směrem je někdy náročné. Posledních pár týdnů vyhledávám úplně jiné informace. Proto mi určitě uniklo mnoho informací z blockchainu Hive.


Vítejte u dalšího nedokonalého přehledu událostí na Hive, jak jsem je zaznamenal během minulého týdne.


Novinek jsem opravdu mnoho nezaznamenal. Částečně svým zaměřením na jiné informace a částečně také tím, že mnoho skvělých autorů aplikací a doplňků čeká na spuštění HF24, který by se měl spustit (doufejme že hladce) 22.9.2020.Ekosystém

@agroed předložil plénu uživatelů dva články. První článek

https://peakd.com/tribes/@aggroed/tribes

podává některá vysvětlení k budování a tokenizaci kmenů (Tribes). Není to zrovna „levná“ záležitost. Pokud však máte dobrou vizi a základnu uživatelů, je to jedna z cest, jak udělat Hive zajímavým a prosperujícím blockchainem :-)

Druhý článek

https://peakd.com/beechat/@aggroed/beechat-chatting-with-friends-through-hive-sites-like-nftshowroom-com

propaguje originální CHAT pro aplikace druhé vrstvy. Jistě, můžeme používat Discord, ale ne všichni jsou na Discord přihlášení.
Z diskuze pod článkem jsem pochopil, že PeakD má velký zájem o implementaci tohoto chatu do své platformy. Výhoda je jasná. Odpadá otevírání dalších stránek a může se rozproudit živá diskuze z jediného místa.Aplikace

PeakD
uveřejnil doplnění k předcházející aktualizaci,

https://peakd.com/hive-163399/@peakd/understanding-recovery

která se týkala změny účtu pro obnovení. V tomto článku se dočtete jak a jaké použít klíče a kde klíče naleznete.


ACTIFIT
zveřejnil dvě aktualizace. Obě aktualizace se týkají převodu AFIT na HIVE formou upvote od Actifit.io.
První aktualizace zrušila „pevnou“ částku a zavedla procentní výplaty z tržní ceny AFIT,

https://peakd.com/hive-193552/@actifit/more-actifit-updates-actifit-io-afit-price-market-based-now-free-tier-afit-move-to-exchanges-more-afit-rewards-on-signup

dále zrušila „povinnost“ vlastnit tokeny AFITX pro převod AFIT na H-E do 300 AFIT za den. Pro převod většího množství než 300 AFIT i nadále platí nutnost vlastnit tokeny AFITX.

Druhá aktualizace

https://peakd.com/hive-193552/@actifit/readjusting-required-afit-exchange-amount-per-community-request-actifit-gadget-prize-draw-round-7-winner-round-8-kicks-off

změnila částky AFIT pro převod na HIVE formou upvote. Oproti první aktualizaci byly tyto částky sníženy tak, aby na ně dosáhli i uživatelé Actifit.io, kteří ještě namají dostatečně velký obnos tokenů AFIT ve své peněžence na Actifit.ioTo by bylo pro dnešek vše. Jdu pátrat po informacích ke své sbírce fotografií kanalizačních poklopů :-)

linka.png
#aroundworld

disc.png