Přehled. / Events of the week (No.13)

events.png(Google translate from Czech)

I'm moving from the stove to the NTB. I'm cooking Sunday lunch while mixing ingredients for today's review. So what good did "master chefs" "cook" to us during the week? :-)
Welcome to another selection of last week's events at Hive.

Summer includes various activities. One of them can be participation in competitions. @droida took the job and compiled a list of more or less regular competitions

https://peakd.com/contests/@droida/hive-contest-list

If you like to compete, you will surely choose a suitable competition :-)

linka.png

Application


PeakD
have released another update

https://peakd.com/hive-163399/@peakd/simpleswap-communities-titles-and-better-referrals

You can now exchange HIVE (HBD) for another crypto-currency in your PeakD wallet using SimpleSwap. I recommend reading the help before using it.

Community owners, administrators, and moderators now have the ability to assign "titles" to members of their communities directly in PeakD; for example "Writer" :-)

The page with an overview of Recommendations and newly registered accounts has also been improved.


Keychain
have released a new version of their favorite keychain

https://peakd.com/keychain/@keychain/hive-keychain-dhf-week-11

If you use it, update it.


HiveOnboard
and its author @roomservice added to the application the option to install Keychain for new users

https://peakd.com/hive/@hiveonboard/feature-update-auto-import-new-account-into-hive-keychain

and expanded the range of applications for interacting with the Hive blockchain.

linka.png

Statistics


Interesting statistics with graphs published by @dalz

https://peakd.com/hive-167922/@dalz/new-hive-accounts-or-who-is-onboarding

He thinks about the numbers and number of newly created accounts on Hive.
HiveNow
Wondering what value your upvote has at different levels of Hive Power? Just "dust" the HiveNow application from @penguinpablo and use the calculator :-)
Snímek z 20200809 092033.png

linka.png

When I read it like this after myself, it's a nice "goulash" :-). What else to expect when cooking :-D
Have a nice Sunday and a great new week from @bucipuci.

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na HivePřesunuji se od sporáku k NTB. Vařím nedělní oběd a zároveň míchám ingredience pro dnešní přehled. Tak co dobrého nám „mistři kuchaři“ během týdne „uvařili“? :-)
Vítejte u dalšího výběru událostí uplynulého týdne na Hive.

K létu patří různé aktivity. Jednou z nich může být i účast na soutěžích. @droida si dal tu práci a sestavil seznam více či méně pravidelných soutěži

https://peakd.com/contests/@droida/hive-contest-list

Pokud rádi soutěžíte, jistě si nějakou vhodnou soutěž vyberete :-)

linka.png

Aplikace


PeakD
zveřejnili další aktualizaci

https://peakd.com/hive-163399/@peakd/simpleswap-communities-titles-and-better-referrals

Nyní můžete v peněžence PeakD provést výměnu HIVE(HBD) za jinou krypto-měnu s pomocí SimpleSwap. Před použitím doporučuji prostudování nápovědy.

Majitelé, správci a moderátoři komunit mají nyní možnost přímo v PeakD přidělit členům svých komunit „tituly“; například „Spisovatel“ :-)

Vylepšení se dočkala i stránka s přehledem Doporučení a nově registrovaných účtů.
Keychain
uvolnili novou verzi oblíbené klíčenky

https://peakd.com/keychain/@keychain/hive-keychain-dhf-week-11

Pokud ji používáte, proveďte si její aktualizaci.
HiveOnboard
a jeho autor @roomservice přidal do aplikace možnost instalace Keychain pro nové uživatele

https://peakd.com/hive/@hiveonboard/feature-update-auto-import-new-account-into-hive-keychain

a rozšířil nabídku aplikací pro interakci s blockchainem Hive

linka.png

Statistika


Zajímavou statistiku s grafy zveřejnil @dalz

https://peakd.com/hive-167922/@dalz/new-hive-accounts-or-who-is-onboarding

Zamýšlí se nad čísly a počtem nově vytvářených účtu na Hive.
HiveNow
Zajímá vás, jakou hodnotu má váš upvote při různé výši Hive Power? Stačí „oprášit“ aplikaci HiveNow od @penguinpablo a použít kalkulačku :-)
(obrázek viz. anglický text)

linka.png

Když to tak po sobě čtu, je to pěkný „guláš“ :-). Co jiného u vaření čekat :-D
Pěkný zbytek neděle a skvělý nový týden přeje @bucipuci.

linka.png
#aroundworld