Přehled. / Events of the week (No. 12)

events.png(Google translate from Czech)

The summer vacation period has changed into the second half. Some have already taken a holiday, someone is just getting ready for a holiday.


Welcome to my next review of the events I recorded last week at Hive.It's holiday time and they include various games, quizzes and so on. You can try one knowledge quiz at Hive Quiz.
@hivequiz published an article

https://peakd.com/hive-140217/@hivequiz/hive-quiz-quiz-game-for-hive-users

in which they invite you to test your basic knowledge of Hive blockchain.
Personally, I passed the quiz and I must say that I succeeded only a little :-)
Snímek z 20200802 085728.png


It is a pilot test that should be extended to other levels over time.

linka.pngUpdates.


Another article is related to the holiday period. If you want to be on holiday in conjunction with Hive, you will often rely only on mobile data. In that case, you will need a mobile application.
In the last review (No. 11) I mentioned the ECENCY application.
1.8.2020 published an @ecency article,

https://peakd.com/ecency/@ecency/ecency-mobile-rebrand-better-onboarding-communities-and-more

in which they announce the launch of a new version of this application for mobile phones. If you have an older version, it's a good idea to upgrade. After the update, you need to log in again.
HiveOnBoard
made another update

https://peakd.com/hive/@hiveonboard/feature-update-referral-dashboard-toolbox-for-onboarding

The main change was the information panel with easy access to the referral line. The possibility of generating VIP tickets has been added and clear tables with your referrals are available.
PeakD
integrated into its interface the possibility of registering new accounts with the help of Hiveonboard,

https://peakd.com/hive-163399/@peakd/signup-with-hiveonboard-referral-system-and-reward-app

added (in collaboration with @roomservice and @cardboard) a reference system and a new reference overview page.

linka.png

Ecosystem

SPInvest announced cooperation with BroFund

https://peakd.com/hive-167922/@spinvest/it-s-on-spinvest-and-brofund-collaboration-we-want-your-feedback

This creates a large raffle. 50% of the selected funds will be donated to charity selected by users.
BroFund is a distributor of the BROCOIN token, so by participating in this raffle you have the opportunity to expand your portfolio with another coin :-)
Do you know DIGITEX?
As a member of the Czech community found out on Hive @greenmask,

https://peakd.com/hive-128464/@greenmask9/nasel-jsem-potencionalni-hidden-gem

it is a new exchange office with its own DGTX token. This exchange office does NOT charge fees. Operation is ensured by selling a DGTX token.

linka.png

Other.


Hivesearcher
@good-karma announced in his article

https://peakd.com/search/@good-karma/hivesearcher-com-is-alive

search engine functionality for Hive. On the Hivesearcher page, just enter a search term and the search engine will return to you the options it found in articles published on Hive.
Quality statistics and charts are never enough. If you are looking for some graphs, I refer you to the verified quality. In this case, these are graphs from @penguinpablo

https://peakd.com/hive-133987/@penguinpablo/hive-vs-steem-stats-friday-july-31-2020

linka.png

The "brief" overview somehow stretched. Perhaps he provided you with some inspiration for free days :-)

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na HiveLetní doba dovolených se nám přehoupla do druhé poloviny. Někdo už má dovolenou za sebou, někdo se na dovolenou teprve chystá.
Vítejte u mého dalšího přehledu událostí, které jsem v minulém týdnu zaznamenal na Hive.Je doba prázdnin a k těm patří různé hry, kvízy a tak podobně. Jeden vědomostní kvíz si můžete vyzkoušet na Hive Quiz.
@hivequiz zveřejnili článek,

https://peakd.com/hive-140217/@hivequiz/hive-quiz-quiz-game-for-hive-users

ve kterém vás zvou k otestování vašich základních znalostí o Hive blockchainu.
Osobně jsem si kvíz prošel a musím říct, že jsem uspěl jen trochu :-)

Je to pilotní test, který by měl být časem rozšířen o další úrovně.

linka.png

Aktualizace.


S dobou dovolených souvisí i další článek. Pokud chcete být i na dovolené ve spojení s Hive, budete často odkázaní jen na mobilní data. V tom případě budete potřebovat nějakou mobilní aplikaci.
V minulém přehledu (No. 11) jsem zmínil aplikaci ECENCY.
1.8.2020 vydali @ecency článek,

https://peakd.com/ecency/@ecency/ecency-mobile-rebrand-better-onboarding-communities-and-more

ve kterém upozorňují na spuštění nové verze této aplikace pro mobilní telefony. Pokud vlastníte starší verzi, je vhodné provést aktualizaci. Po provedení aktualizace je potřeba provést opětovné přihlášení.
HiveOnBoard
provedli další aktualizaci

https://peakd.com/hive/@hiveonboard/feature-update-referral-dashboard-toolbox-for-onboarding

Hlavní změnu prodělal informační panel se snadnou dostupností referral linku. Přibyla možnost vygenerování VIP vstupenky a jsou k mání přehledné tabulky s vašimi referrály.
PeakD
integroval do svého rozhraní možnost registrace nových účtů s pomocí Hiveonboard,

https://peakd.com/hive-163399/@peakd/signup-with-hiveonboard-referral-system-and-reward-app

přidali (ve spolupráci s @roomservice a @cardboard) referenční systém a novou stránku s přehledem referencí.

linka.png

Ekosystém


SPInvest oznámili spolupráci s BroFund

https://peakd.com/hive-167922/@spinvest/it-s-on-spinvest-and-brofund-collaboration-we-want-your-feedback

Vzniká tak velká tombola. 50% vybraných prostředků bude věnováno na charitu, kterou vyberou uživatelé.
BroFund je distributor tokenu BROCOIN, takže účastí na této tombole máte možnost rozšířit vaše portfólio o další minci :-)
Znáte DIGITEX?
Jak vypátral člen České komunity na Hive @greenmask,

https://peakd.com/hive-128464/@greenmask9/nasel-jsem-potencionalni-hidden-gem

jedná se o novou směnárnu s vlastním tokenem DGTX. Tato směnárna NEVYBÍRÁ poplatky. Provoz je zajištěn prodejem tokenu DGTX.

linka.png

Ostatní.


Hivesearcher
@good-karma oznámil ve svém článku

https://peakd.com/search/@good-karma/hivesearcher-com-is-alive

funkčnost vyhledávače pro Hive. Na stránce Hivesearcher stačí zadat hledaný výraz a vyhledávač vám vrátí možnosti, které nalezl v článcích publikovaných na Hive.Kvalitních statistik a grafů není nikdy dost. Sháníte-li nějaké grafy, odkazuji vás na ověřenou kvalitu. V tomto případě to jsou grafy od @penguinpablo

https://peakd.com/hive-133987/@penguinpablo/hive-vs-steem-stats-friday-july-31-2020

linka.png

„Krátký“ přehled se nějak protáhl. Snad vám poskytl nějakou inspiraci pro volné dny :-)

linka.png
#aroundworld