Přehled. / Events of the week (No. 11)

events.png(Google translate from Czech)
Welcome to the next overview of news on Hive.

I must write in advance that I somehow "neglected" the search of the site, so today's overview will be very poor. However, this does not mean that it will be short :-).
We are looking for a graphic designer and designer.
@forykw is looking for his project

https://peakd.com/games/@forykw/hive-games-the-industry-taking-advantage-of-blockhain-technology

for a proper reward of a capable graphic or designer. If you are interested in his challenge, let him know in the comments below the article above.

linka.png

@ecency launched a new website

https://peakd.com/ecency/@ecency/announcing-ecency-vision

and yesterday introduced active users of their sites and mobile applications

https://peakd.com/hive-133987/@ecency.stats/daily-spotlights-2020-07-25

In the last overview (No.10) I already mentioned ECENCY. Yesterday and today I spent some time on a web and mobile application. Here are my observations:

Web application
is another in a series of frontends such as PeakD or HiveBlog. Login is done via HiveSigner.

What sets this application apart from other frontends?
I was pleasantly surprised by the speed of loading pages and also their appearance. Read what is important in the FAQ section. I was interested in the reference program and also the possibility to get an ESTM token for using this application.
Snímek z 20200726 073922.png


Snímek z 20200726 074014.png

Unfortunately, there is no overview of acquired ESTMs anywhere in the web application, nor is it possible to use them.


Upvote and Downvote are on one bar (blue = upvote, red = downvote)
Snímek z 20200726 073628.png

Mobile application
I searched in vain for Ecency on GooglePlay. What struck me is that it is available under the name ESTEEM.
I had some problems with registration and login, but it will probably be by hand :-) (note: logging in via Hivesigner is crazy).


After logging in to the application, you will find several icons on the bottom bar. When viewed from right to left, these are:

 • main screen
 • notification
 • write an article
 • wallet
 • profile screen
  Screenshot_20200726125348234_app.esteem.mobile.android.jpg

You will find four sections in the wallet by scrolling:

 • overview and use of ESTM (I have not tried to use ESTM because I still have few)
  Screenshot_20200726105136554_app.esteem.mobile.android.jpg
 • HIVE POWER overview
  Screenshot_20200726105047337_app.esteem.mobile.android.jpg
 • HBD overview
  Screenshot_20200726105059406_app.esteem.mobile.android.jpg
 • HIVE overview
  Screenshot_20200726105114345_app.esteem.mobile.android.jpg


As a short review, that might be enough :-).
If you don't have your favorite frontend, ECENCY is a good candidate. As a mobile application, I will definitely use ESTEEM.

I wish you a nice rest Sunday and a perfect next week :-)

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Vítejte u dalšího přehledu novinek na Hive.

Musím předem napsat, že jsem nějak „zanedbal“ prohledávání stránek a tak bude dnešní přehled velice chudý. To ovšem neznamená, že bude krátký :-)
Hledá se grafik a designer.
@forykw hledá pro svůj projekt

https://peakd.com/games/@forykw/hive-games-the-industry-taking-advantage-of-blockhain-technology

za náležitou odměnu schopného grafika nebo designera. Pokud vás jeho výzva zaujala, dejte mu vědět v komentářích pod výše uvedeným článkem.

linka.png

@ecency spustili nový web

https://peakd.com/ecency/@ecency/announcing-ecency-vision

a včera představili aktivní uživatele jejich stránek a mobilní aplikace

https://peakd.com/hive-133987/@ecency.stats/daily-spotlights-2020-07-25V minulém přehledu (No.10) jsem již ECENCY zmínil. Včera a dnes jsem věnoval nějaký čas webové a mobilní aplikaci. Zde jsou mé postřehy:

Webová aplikace
je další z řady frontendů, jako je PeakD nebo HiveBlog. Přihlášení se provádí přes HiveSigner.

Co tuto aplikaci odlišuje od ostatních frontendů?
Příjemně mne překvapila rychlost načítání stránek a také jejich vzhled. V sekci FAQ se dočtete, co je podstatné. Zaujal mne referenční program a také možnost získat ESTM token za používání této aplikace.

Bohužel, ve webové aplikaci není nikde přehled o získaných ESTM a ani možnost je použít.

Upvote a Downvote jsou na jedné liště (modrá = upvote, červená = downvote)Mobilní aplikace
Marně jsem na GooglePlay hledal Ecency. Co mne zarazilo je, že je k mání pod názvem ESTEEM.
Měl jsem nějaké problémy s registrací a přihlášením, ale nejspíše to bude rukama :-) ((poznámka: přihlašovat se přes Hivesigner je šílené).

Po přihlášení do aplikace najdete na spodní liště několik ikon. Při pohledu z prava do leva to jsou:

 • hlavní obrazovka
 • oznámení
 • napsat článek
 • peněženka
 • profilová obrazovka

V peněžence najdete listováním čtyři sekce:

 • přehled a použití ESTM (použít ESTM jsem nezkoušel, protože jich mám ještě málo)
 • přehled HIVE POWER
 • přehled HBD

 • přehled HIVE

Jako krátká recenze by to mohlo stačit :-).
Pokud nemáte svůj oblíbený frontend, je ECENCY dobrý kandidát. Jako mobilní aplikaci budu jistě ESTEEM používat.

Přeji pěkný zbytek neděle a perfektní následující týden :-)

linka.png
#aroundworld