Objížďka 1 / Detour 1
(Google translate from Czech)

As has been the custom on Czech roads lately, there is not a day that I do not have to go around the excavated section of the road.Even today, I had to take several detours. As I don't like these detours, two of them quite pleased me. On both, I "found" new additions to the collection of sewer covers.

Detour first - Jemnice.
I drive through this small town in the Vysočina region twice a week. I noticed interesting covers, but they were all in sections where I couldn't stop with a small truck.
Today was an exception. While bypassing the unplanned closed road, I turned badly and drove into a dead end street. Right next to the car, I saw this cover

(manufactured by PAM)
It was a matter of a moment to take a picture of the cover and return to the detour.

As you may have noticed, there are two triangles on the cover. However, while driving through the city, I also saw covers with three and four triangles. An interesting series. Maybe I can take a picture of everyone :-).

According to the part of the inscription in small letters "union of municipalities", I believe that there will be similar covers in other municipalities, which are managed by a company based in Třebíč.I will share the second finding with you in the next article.


logo for @tazi
created by @xlisto

Česká komunita na Hive


Jak je poslední dobou zvykem na českých silnicích, není den abych nemusel objíždět rozkopaný úsek cesty.I dnes jsem musel několik objížděk absolvovat. Jak nemám tyhle objížďky rád, dvě z nich mne docela potěšily. Na obou jsem totiž „našel“ nové přírůstky do sbírky kanalizačních poklopů.

Objížďka první – Jemnice.
Přes toto malé město v kraji Vysočina jezdím dvakrát týdně. Všiml jsem si zajímavých poklopů, ale všechny byly v úsecích, kde jsem nemohl s malým náklaďákem zastavit.
Dnešek byl výjimkou. Při objíždění neplánovaně uzavřené silnice jsem špatně odbočil a vjel do slepé ulice. Přímo vedle auta jsem zahlédl tento poklop

(vyrobila firma PAM)
Bylo dílem okamžiku poklop vyfotit a vrátit se zpět na objízdnou trasu.

Jak jste si jistě všimli, jsou na poklopu dva trojúhelníky. Při jízdě městem jsem však zahlédl i poklopy se třemi a čtyřmi trojúhelníky. Zajímavá série. Snad se mi podaří vyfotit všechny:-).

Podle části nápisu malým písmem „svazek obcí“ soudím, že podobné poklopy budou i v jiných obcích, které obhospodařuje firma se sídlem v Třebíči.O druhém nálezu se s vámi podělím v dalším článku.