Na návštěvě u "sousedů". / Visit to "neighbors"


disc2.png(Google translate from Czech)

Ve středu (9.12.) jsem vám sliboval, že se znovu podíváme do Polska. Málem jsem to nestihl :-)
On Wednesday (9.12.) I promised you that we would look at Poland again. I almost didn't make it :-)

linecsmc.png

@sk1920 je pilný sběratel z Polska :-). Nedávno navštívil starobylé město Krakov. Jak mnozí z vás ví, Krakov je bývalé sídlo polských králů. Má slavnou historii a mnoho stavebních památek.

@sk1920 is a diligent collector from Poland :-). He recently visited the ancient city of Krakow. As many of you know, Krakow is the former seat of Polish kings. It has a glorious history and many architectural monuments.


312pxPOL_Kraków_COA.svg.png

Pro nás je hlavně zajímavé, že zde mají kanalizační poklopy se znakem města.

It is especially interesting for us that they have sewer manhole covers with the city emblem.


krakow.jpeg

I když je poklop značně opotřebován projíždějícími vozidly, znak města je stále patrný.

Although the cover is heavily worn by passing vehicles, the city's emblem is still visible.


krakow2.png

Snažím se uvádět i výrobce poklopu. Na tomto poklopu sice není patrná značka výrobce, ale podle designu povrchu si troufám s 90-ti % pravděpodobností určit výrobce jako německou firmu ACO.


I also try to state the manufacturer of the cover. Although the manufacturer's brand is not visible on this cover, but according to the surface design, I dare with a 90% probability to identify the manufacturer as the German company ACO.


linecsmc.png

Pak tu máme ještě jeden poklop ze sbírky @sk1920.

Then we have another cover from the collection @sk1920.


katovic.jpeg

Pochází z Katovic. Podle značky „JL“ (levý okraj obrázku) se mi však nepovedlo určit výrobce. Nejspíše to však bude nějaká polská firma.

He comes from Katowice. However, I was unable to identify the manufacturer according to the "JL" brand (left edge of the image). However, it will most likely be a Polish company.


linecsmc.png

Děkuji @sk1920, že mi dovolil zveřejnit obrázky z jeho sbírky.
Jako poděkování mu náleží 10% výdělku z tohoto článku.

Thank you @sk1920 for allowing me to publish pictures from his collection. As a thank you, he deserves 10% of the earnings from this article.


linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

disc2.png