Mlha

IMG_20201108_150354.jpg


Přemýšlel zrovna nad novým článkem pro svou oblíbenou platformu, když ho vyrušil zuřivý štěkot Sofie. Vstal od stolku s NTB a šel se podívat k oknu, co tak Sofii rozčílilo.

Sofie byla vtisknutá do rohu kotce, jako by si chránila záda. Vyceněné zuby, běhy napnuté, hlavu otočenou ve směru předpokládaného nebezpečí. Snažil se vysledovat, kam míří její pohled, protože podle jejího postoje odhadl, že je nebezpečí blízko.

Zahlédl jen všudypřítomnou Mlhu. Trochu zvláštní bylo ‚umístění‘ Mlhy. Byla všude, jen ne na jejich dvorku. To už ale znal. Mlha nikdy na jejich pozemek nevstoupila.

Sofie, trochu uklidněná jeho přítomností za oknem, přešla ze zuřivého štěkání na tiché kňučení. Stále však napjatě sledovala nějaké nebezpečí.
Znovu vyštěkla. V ten samý okamžik uviděl něco, čemu skoro odmítal věřit. Ke kotci se prudce natáhl svazek Mlhy, zarazil se těsně před kotcem a zase se prudce stáhl mimo dvorek.

Nechápavě zakroutil hlavou. Vždyť ještě před příchodem Mlhy kontroloval energetický štít a vyměnil vyčerpané kameny za nové. Ještě že měla Sofie na kotci nový amulet. Zásah svazkem Mlhy by pro ni mohl být osudným.

Odtrhl pohled od okna. Urychleně vešel do malého místnosti, kde měl uloženy záložní kameny. Přejížděl nad kameny rukou, aby zjistil, který má nejsilnější energii. Vybral vhodný kámen, sáhl pro ochranný amulet a spěšně vyběhl na dvorek, aby doplnil kámen na nebezpečné místo. Letošní Mlha byla zřejmě silnější než ty předchozí. Jak se přiblížil k hranicím pozemku, Mlha před ním ustoupila. Ochranný amulet a energetický kámen měly dostatek energie, aby udržely Mlhu v bezpečné vzdálenosti.

Sotva slyšitelné zakňučení Sofie ho přinutilo otočit hlavu směrem k ní. Koutkem oka zahlédl svazek Mlhy, který mířil přímo k němu.

Byla mu zima. Ležel na mokré zemi, bolela ho hlava a do uší mu pronikalo vytí Sofie. Co se to stalo? Proč tady leží? Nejistě vstal z mokré země. I přes bolest hlavy si postupně začal vybavovat poslední okamžiky před tmou v jeho hlavě.
Vyběhl ven, aby uklidnil Sofii a pak? Jeho vrávoravý pohyb ho málem poslal znovu na zem.
Co to je? Stopovací šňůra pro Sofii. Byla natažená 10 cm nad zemí a zatížená cihlou.
V tom spěchu si té šňůry vůbec nevšiml. To je příčina jeho pádu na zem. Nejspíš se přitom uhodil do hlavy. Proto ta bolest a tma v hlavě.

Nejistým krokem se vrátil do domu ke svému pracovnímu stolku s NTB. Na displeji svítil nadpis chystaného nového článku

Mlha
(fantazie)