Milevsko
(Google translate from Czech)

Po delší odmlce se hlásím s novým „úlovkem“ do sbírky kanalizačních poklopů.
After a long pause, I report a new "catch" to the collection of manhole covers.

Včera ráno jsem projížděl městem Milevsko. Co o tomto městě vím?
Vlastně nic. Pár informací z Wikipedie a to je vše.
Yesterday morning I was driving through the town of Milevsko. What do I know about this city? Nevermind. Some information from Wikipedia and that's it.

Na současném městském znaku je nejspíše vykreslen zakladatel kláštera a města Jiří z Milevska (kolem roku 1187). Kartušový štítek, který má zavěšen na prsou odkazuje na rod Hodějovských z Hodějova, kteří město získali do vlastnictví v roce 1581.
Kdo chce vědět více, musí provést vlastní pátrání :-)
The current town emblem probably depicts the founder of the monastery and the town of George of Milevsko (around 1187). The cartouche, which is hung on his chest, refers to the Hodějovský family from Hodějov, who acquired ownership of the town in 1581.
Who wants to know more, must do their own search :-)

Pro mou sbírku je podstatné, že jsem při průjezdu městem zahlédl poklop s městským znakem. Podařilo se mi najít místo na zaparkování a poklop na málo frekventované silnici. Mohl jsem tak v klidu a bez rizika pořídit tuto fotografii.
It is essential for my collection that while passing through the city, I saw a cover with the city emblem. I managed to find a place to park and cover on a low-traffic road. I was able to take this photo in peace and without risk.

Městskému znaku na poklopu byl vzorem kámen s rytinou nalezený v roce 1925.

Vy, kteří pravidelně sledujete mé články o sbírce kanalizačních poklopů, jistě dokážete sami určit, která firma poklop vyrobila.
The town emblem on the hatch was a model stone with an engraving found in 1925.

You, who regularly follow my articles about the collection of sewer manhole covers, can certainly determine for yourself which company produced the manhole cover.
To je pro dnešek vše :-) / That's all for today :-)

Mohu vám však slíbit, že se ještě tento týden podíváme znovu do Polska. @sk1920 se totiž pochlubil dvěma obrázky, které vám příště ukážu.
However, I can promise you that we will look at Poland again this week. @sk1920 boasted two pictures that I will show you next time.


logo for @tazi
created by @xlisto

Česká komunita na Hive