Mé poklopy (V.) / My covers (V.)

Today's photos of the covers will say goodbye to České Budějovice for the time being. To give you an idea, I also present the official city emblem.

Generally speaking, all the cover manufacturers I have mentioned here have followed the official emblem. Only in the case of one cover from PAM, the character failed.I will say goodbye to photos of covers from KASI and MEIER GUSS.

KASI


MEIER


In the next part we will look at the surroundings.


logo for @tazi
created by @xlisto

Česká komunita na HiveDnešními fotografiemi poklopů se prozatím rozloučím s Českými Budějovicemi. Pro představu uvádím i oficiální městský znak.

Všeobecně se dá říci, že se všichni výrobci poklopů, které jsem zde uvedl, řídily oficiálním znakem. Jen v případě jednoho poklopu od PAM se znak nepovedl.Rozloučím se fotografiemi poklopů od firem KASI a MEIER GUSS.

(viz obrázky v anglickém textu)

V dalším díle se podíváme do okolí.