Mé poklopy (IV:) / My covers (IV.)

disc.png

(Google translate from Czech)

České Budějovice again.

I have already shown some covers to you. I will add another today. The emblem of the city is, of course, identical. Only hatch manufacturers are different.

KASI
kasicb.jpg


HYDROTEC
hydrcb.jpg


EHD
ehdcb.jpg


ACO
a-c-o.jpgFinally, one "pearl". The same hatch was presented here by @hairyfairy, who photographed it in Brno.
I found this hatch at a gas station.
polish.jpg

How can a cover with a Polish inscription "appear" in the Czech Republic and in two different places?
I don't think it's too complicated. The construction contractor ordered covers for his construction and most likely received a discount from the dealer on the purchase when he removed the unused covers :-).

By the way. This cover was manufactured by MEIER GUSS. The distributor was probably the Polish branch. As I understand it, all production is done in Germany and the inscriptions and graphics are done according to the requirements of branches in other countries.

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Znovu České Budějovice.

Některé poklopy jsem vám již ukázal. Dnes doplním další. Znak města je samozřejmě totožný. Jen výrobci poklopů jsou různí.

KASI
kasicb


HYDROTEC
hydrcb


EHD
ehdcb


ACO
a-c-oNa závěr jedna „perlička“. Stejný poklop zde uváděl i @hairyfairy, který ho vyfotil v Brně.
Já tento poklop nalezl u jedné čerpací stanice.
polish

Jak se v Čechách a na dvou různých místech může „objevit“ poklop s polským nápisem?
Podle mého to moc složité není. Zhotovitel stavby si objednal pro svou stavbu poklopy a nejspíše dostal od obchodníka slevu na nákup, když odebere nevyužité poklopy :-).

Mimochodem. Tento poklop byl vyroben firmou MEIER GUSS. Distributorem byla nejspíše polská pobočka. Jak jsem pochopil, veškerá výroba se provádí v Německu a nápisy a grafická úprava se provádí podle požadavku poboček v jiných zemích.

linka.png
disc.png