Mé poklopy (III.) / My covers (III.)

disc.png(Google translate from Czech)

In my talk about covers today, I will return to Olomouc,
or DETAILS II.I found a cover with this logo in one of the streets in Olomouc
wombat.jpg

The logo belongs to the company that performs sewer remediation. When I searched for a business on the Net with Google, Google offered me a variant of 'Wombat' as a variant of the word 'Vombat'. The word was familiar to me, so I looked at this variant as well.
In the Czech Wikipedia, the word 'Vombat' hid the name of an animal digging long and spacious corridors. The WOMBAT company was probably inspired by this animal when searching for its name :-).


I'll go back to the photo.
As you have probably noticed, the cover lacks any identification of the cover manufacturer as well as the standard designation. Some don't mind, but I missed the 'manufacturer' field. All I could do was search and examine the details.

The two stripes on the edges of the cover were the first guide for me to find a manufacturer.
The stripes could mean that something was covered here during casting. I went through the photos I took in Olomouc and looked for if I could find a similar or the same cover.
I found it!
kurim.jpg

Yes. The Kuřim foundry looked most like a cover with the WOMBAT logo. Another detail that helped me identify was the vents. They are not drilled, but cast. If you zoom in on the vents in the photos, you will see what I saw.
detail WOMBAT
wombat1a.jpg

detail Kuřim
slku1.jpg

The match is almost 100% :-).

So I can write in the 'manufacturer' box: Made in Kurim.

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

V mém dnešním povídání o poklopech se vrátím do Olomouce,
aneb DETAILY II.V jedné z olomouckých ulic jsem nalezl poklop s tímto logem
wombat1.jpg

Logo patří firmě, která provádí sanaci kanalizace. Když jsem hledal firmu na Netu s pomocí Google, jako variantu slova ‚Wombat‘ mi Google nabídl i variantu ‚Vombat‘. Slovo mi bylo povědomé a tak jsem se podíval i na tuto variantu.
V české Wikipedii se pod slovem ‚Vombat‘ skrýval název zvířete, které si hloubí dlouhé a prostorné chodby. Firma WOMBAT se při hledání svého názvu nejspíše inspirovala tímto zvířetem :-).


Vrátím se zpět k fotografii.
Jak jste si určitě všimli, postrádá poklop jakoukoli identifikaci výrobce poklopu i označení normy. Někomu to nevadí, ale já postrádal údaj do kolonky ‚výrobce‘. Nezbylo mi než pátrat a zkoumat detaily.

Dva pruhy na krajích poklopu byly pro mne prvním vodítkem k nalezení výrobce.
Pruhy totiž mohly znamenat, že zde bylo při odlévání něco zakryto. Procházel jsem fotografie, které jsem v Olomouci nafotil, a pátral, jestli naleznu podobný nebo stejný poklop.
Nalezl jsem!
slku.jpg

Ano. Slévárna Kuřim se poklopu s logem WOMBAT podobala nejvíce. Další detail, který mi s identifikací pomohl, byly větrací otvory. Nejsou vrtané, ale odlévané. Pokud si přiblížíte na fotografiích větrací otvory, uvidíte to co jsem uviděl já. Shoda je takřka 100% :-).

Mohu si tedy do kolonky ‚výrobce‘ připsat: Vyrobeno v Kuřimi.

linka.png
disc.png