Mé poklopy (II.) / My covers (II.)

disc.png(Google translate from Czech)

Today's subtitle is
Details.

My dear half sometimes tells me I'm a useless detailist. There will probably be something to it :-).
But what makes stamps and coins rare or rare?

@krakonos may agree with me when I write that these are details and minor errors in the embossing or printing. Such coins or stamps usually do not enter circulation or only in limited quantities and this makes them rare.

But let's go back to the covers.
Among many other covers, I recently photographed two covers from the company PAM (Saint - Gobain) type VIATOP with the city emblem of České Budějovice.

At first glance, both covers are the same
fig1
IMG-20200912-142507.jpg

fig2
IMG-20200912-142220.jpg

However, if I focus only on the detail of the city emblem, I will see some differences in processing. I'm not saying it's a mistake and I don't think I've found anything out of the ordinary. Most likely, only the mold for casting was changed.
detail 1
det1.jpg

detail 2
det2.jpg


I have one more picture. This is the same manufacturer. The type is also VIATOP, but "ventilated". That there may be another embodiment of the city emblem on the cover is more than likely.
Fig3
IMG-20200912-140938.jpg

However, an error really occurred here. A detailed look shows that the mold was damaged during casting.
detail 3
det3.jpgThere will probably be no rarity with the manhole cover. However, if the coin stamp was damaged in this way, the coin would not enter circulation.

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na HiveDnešní podtitul je
Detaily
.

Má drahá polovička mi občas říká, že jsem zbytečný detailista. Něco na tom asi bude :-).
Co však dělá známky a mince vzácnými nebo raritami?

@krakonos se mnou bude možná souhlasit, když napíši, že to jsou detaily a drobné chyby v ražbě nebo tisku. Takové mince nebo známky se většinou nedostanou do oběhu nebo jen v omezeném množství a to je činí vzácnými.

Vraťme se však k poklopům.
Mimo mnoha jiných poklopů, jsem nedávno vyfotil dva poklopy od firmy PAM (Saint – Gobain) typ VIATOP s městským znakem Českých Budějovic.
(obrázky jsou číslovány podle fotografií v anglickém textu)

Na první pohled jsou oba poklopy stejné
obr1; obr2

Pokud se však zaměřím jen na detail městského znaku, uvidím jisté rozdíly ve zpracování. Netvrdím, že je to chyba a ani si nemyslím, že jsem našel něco výjimečného. S největší pravděpodobností došlo jen ke změně formy na odlévání.
det1; det2


Mám ještě jeden snímek. Jedná se o stejného výrobce. Typ je také VIATOP, ale „odvětratelný“. Že na poklopu může být jiné ztvárnění městského znaku je víc než pravděpodobné.
Obr3

Zde však opravdu došlo k chybě. Při detailním pohledu je patrné, že během odlévání došlo k poškození formy.
Det3

U kanalizačního poklopu nejspíš o žádnou raritu nepůjde. Pokud by však byla takto poškozená mincovní raznice, mince by se do oběhu nedostala.

linka.png
disc.png