Mé poklopy (I.) / My covers (I.)

disc.png(Google translate from Czech)

Originally, I wanted to start with the finds in České Budějovice, which I have just around the corner. However, I will start with the findings from Olomouc.The historic center is currently hidden under the walls of scaffolding, so there is not much to see from the beautiful buildings. It was even bigger a reason to watch what I step on :-).

@tazi sometimes complained in July (?) that there were no interesting manhole covers in Olomouc. I can partially agree with him if he only moved on the main roads.


I chose to explore the narrow streets around the former walls.
Here are my "catches". All were made by Kosmos (Ing. A. Salivar)


ol1.jpg
This cover is not round, but it is quite old. According to the German inscription, I estimate its production at the latest in 1944.
ol4.jpg
Same type as the previous one, but I dare say it was made around 1939 or earlier.
ol2.jpg
Finally something round :-). I only dare to guess when the hatch was made. Due to the Czech inscription and the manufacturer's logo (detailed photo), he puts the production of this cover between the years 1920 and 1939
ol2a.jpg
ol3.jpg
And this is the last historical piece. Here, too, I dare to place its production between 1920 and 1939.
@zirky! Compare this picture with your cover :-). They have conspicuous matches. However, mine also has a (very shabby) manufacturer's logo in the middle of the area (detailed photo) and that's why I was able to write you that you took a valuable piece :-)
ol3a.jpg

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Původně jsem chtěl začít s nálezy v Českých Budějovicích, které mám hned za rohem. Začnu však nálezy z Olomouce.Historické centrum je v současné době schované pod hradbami lešení a tak z krásných staveb moc vidět není. O to větší to byl důvod dívat se po čem šlapu :-).

@tazi si někdy v červenci (?) stěžoval, že v Olomouci nejsou žádné zajímavé poklopy na kanalizaci. Částečně s ním mohu souhlasit, pokud se pohyboval jen po hlavních cestách.


Já si vybral k prozkoumání úzké uličky kolem bývalých hradeb.
Zde jsou mé „úlovky“. Všechny vyrobila firma Kosmos (Ing. A. Salivar).
(fotky jsou číslovány podle pořadí v anglickém textu)

První foto
Tento poklop sice není kulatý, ale je dost starý. Podle německého nápisu odhaduji jeho výrobu nejpozději na rok 1944.


Druhé foto
Stejný typ, jako předcházející, ale troufám si tvrdit, že byl vyroben kolem roku 1939 nebo dříve.


Třetí foto
Konečně něco kulatého :-). Troufnu si pouze odhadnout, kdy byl poklop vyroben. Vzhledem k českému nápisu a logu výrobce (detailní foto č. 4), kladu výrobu tohoto poklopu mezi léta 1920 až 1939


Páté foto
A to je poslední historický kousek. I zde si dovolím položit jeho výrobu do rozmezí let 1920 až 1939.
@zirky! Porovnej tento obrázek s tvým poklopem :-). Mají nápadné shody. Ten můj má však navíc (značně omšelé) logo výrobce uprostřed plochy (detailní foto č. 6) a proto jsem byl schopen ti napsat, že jsi vyfotil cenný kousek :-)

linka.png
disc.png