Hlas. / Voice

Screenshot_20200527204601786_io.actifit.fitnesstracker.actifitfitnesstracker.jpg

Za tohle denní hlášení asi nedostanu ani cent. Opět se nepřeneslo korektně do systému. Zřejmě to způsobily změny, které actifit.io dnes provedlo v aplikaci ACTIFIT.
Nebo je už nebaví mé 50k+ výkony :-)

I probably won't get a penny for this daily report. Again, it did not transfer correctly to the system. Apparently this was caused by the changes that actifit.io made today in the ACTIFIT application.
Or they are tired of my 50k + performances :-)

linka.pngStává se vám někdy, že si někdo nebo něco vyloženě řekne o fotku? Dnes na odpolední procházce se Sofií se mi to stalo. Jak už jsem někde psal, většina mých fotek vzniká neplánovaně.

Do you ever want someone or something to ask for a photo? It happened to me this afternoon's walk with Sofia. As I wrote somewhere, most of my photos are taken unplanned.

I also had no idea today if I would take a photo on the walk. Not that there was nothing to take pictures, but there was no impulse from potential objects in the photo.

At one point on a dirt road, I heard a faint voice say, "I want a picture." I probably have a wild imagination, but I turned my voice and took two steps out of the way. A dry thistle stood in front of me. Quite an uninteresting object. On closer inspection, however, I saw a snail shell attached to a thistle. That was already interesting to me.
IMG_20200527_174032.jpg

Také dnes jsem netušil, jestli na procházce pořídím nějakou fotografii. Ne že by nebylo co fotit, ale chyběl impuls ze strany potenciálních objektů fotografie.

V jednom místě polní cesty jsem zaslechl slabý hlas: "Já chci fotku." Asi mám bujnou fantazii, ale otočil jsem se po hlase a udělal dva kroky z cesty. Přede mnou stál suchý bodlák. Celkem nezajímavý objekt. Při bližším pohledu jsem však uviděl ulitu šneka, který byl přichycen k bodláku. To už bylo pro mne zajímavé.
IMG_20200527_173923.jpg

linka.png

logo for @tazi
created by @xlisto

#aroundworld