Hive news

bucipuci's gif

(Google translate from Czech)

I report with a regular overview of events on the HIVE platform.
Over the past week, I've registered a few things that I think are worth remembering.

BEER

He is all moved to HIVE. In an article by @beerlover

https://peakd.com/beer/@beerlover/an-update-to-beer

You will also read about changing the rules for calling a beer robot, among other things. It is necessary to have at least 24 BEER stacked. For this amount, you can call the robot once every 24 hours. @detlev and the team are still working on fine-tuning to make the robot work smoothly.

Actifit

Last week, he expanded the range of gadgets in his market with higher levels of some items. Take a look at the original article

https://peakd.com/hive-193552/@actifit/actifit-weekly-new-level-4-and-5-gadgets-have-arrived-optimized-database-delegator-payouts-and-witness-status

HiveVote

This application has brought radical changes. It changed the way autovote and added the possibility of notification. You can find the original articles at these links

https://peakd.com/hive-139531/@mahdiyari/announcement-hive-notifications
https://peakd.com/hivevote/@steemauto/important-change-limited-votes-per-week

If you think that HiveVote does not respect your settings, you need to log in again and adjust the settings. The default settings of the application have changed. It responded to requests from users.
If you look at your fanbase, you will see that the "weekly limit" field has been added and the default settings have changed.

It is good that the settings can be changed "in batches". If you want to adjust the same values ​​for multiple monitored accounts, follow the instructions below.

fanbase1.png

use the check mark on the left side of the account list

fanbase2.png

click SETTINGS FOR SELECTIONS

fanbase3.png

in the next window change the required values ​​and confirm

CURATION TRAIL and DOWNVOTE TRAIL can be adjusted in a similar way

Notifications is a completely new option. It is an alternative to HIVEbot and GINAbot on discord. To set up "reporting", you need to log in to discord HiveVote and add your account.
notif1.png

In the next window, you can choose from the rich menu of "messages" that you want to receive on the discord
notif1a.png

notif1b.png

notif1c.png

and you make a difference.

linka.png

Blocktrades

advertised the creation of a new Hive Skills community

https://peakd.com/hive-179690/@blocktrades/hive-skills-hive-wants-you

If you have skills that you think would benefit blockchain and the entire HIVE platform, you can put your ideas into this community.

LEO FINANCE (steemleo)

introduced another product HiveStats.io

https://peakd.com/hive-167922/@steem.leo/introducing-hivestats-io-or-track-and-manage-your-hive-account

Within this application you can make many settings for your account on Hive and monitor some statistics. The article is very detailed, including pictures. I recommend that you read it.

@abh12345

in his article

https://peakd.com/hive-174578/@abh12345/help-hive-sprinkle-a-little-seo-on-your-posts

intends to "make" HIVE visible to search engines. The discussion below the article is also helpful. Both the article and the discussants point to possible ways of writing articles so that they have a chance to be registered by the major search engines.

linka.png

The event of the week is undoubtedly the possibility of adding HIVE to the LEDGER wallet hardware. Informed about it @dragosroua in this article

https://peakd.com/hive/@dragosroua/hive-support-for-ledger-thanks-to-netuoso

linka.png

logo for @tazi
created by @xlisto


Česká komunita na HIVE

Hlásím se s pravidelným přehledem událostí na platformě HIVE.
V uplynulém týdnu jsem zaregistroval několik věcí, které podle mne stojí za připomenutí.

BEER

Je celý přestěhovaný na HIVE. V článku od @beerlover

https://peakd.com/beer/@beerlover/an-update-to-beer

se mimo jiné také dočtete o změně pravidel pro volání pivního robota. Je potřeba mít stakováno minimálně 24 BEER. Za tuto sumu můžete volat robota jednou za 24 hodin. @detlev a kolektiv stále pracují na doladění aby robot fungoval bez problémů.

Actifit

V minulém týdnu rozšířil nabídku gadgetů ve svém marketu o vyšší úrovně některých artiklů. Podívejte se na originální článek

https://peakd.com/hive-193552/@actifit/actifit-weekly-new-level-4-and-5-gadgets-have-arrived-optimized-database-delegator-payouts-and-witness-status

HiveVote

Tato aplikace přinesla radikální změny. Změnila způsob autovote a přidala možnost notifikace. Originální články naleznete na těchto odkazech

https://peakd.com/hive-139531/@mahdiyari/announcement-hive-notifications
https://peakd.com/hivevote/@steemauto/important-change-limited-votes-per-week

Pokud se vám zdá, že HiveVote nerespektuje vaše nastavení, je třeba se znovu přihlásit a nastavení upravit. Výchozí nastavení aplikace se totiž změnilo. Reagovalo tak na požadavky ze strany uživatelů.
Při pohledu na vaši fanbasi zjistíte, že přibyla kolonka „weekly limit“ a změnily se výchozí hodnoty nastavení.

Je dobré, že nastavení lze měnit „dávkově“. Pokud chcete upravit stejné hodnoty u vícero sledovaných účtů, postupujte podle následující instruktáže.

Kopie obrazovky viz anglický text
použijte zatržítko na levé straně seznamu účtů

kliněte na SETTINGS FOR SELECTIONS

v následujícím okně změňte požadované hodnoty a potvrďfe

Obdobným způsobem lze upravit i CURATION TRAIL a DOWNVOTE TRAIL

Notifications je zcela nová možnost. Je to alternativa k HIVEbot a GINAbot na discordu. Pro nastavení „hlášení“ je třeba se přihlásit na discord HiveVote a přidat váš účet.
Notif1

V následujícím okně si vyberete z bohaté nabídky „hlášení“, která chcete dostávat na discord

a potbrdíte změnu.

linka.png

Blocktrades

inzerovali vytvoření nové komunity Hive Skills

https://peakd.com/hive-179690/@blocktrades/hive-skills-hive-wants-you

Máte-li dovednosti, o kterých si myslíte, že by byly prospěšné pro blockchain a celou platformu HIVE, můžete vkládat své nápady do této komunity.

LEO FINANCE (steemleo)

představili další produkt HiveStats.io

https://peakd.com/hive-167922/@steem.leo/introducing-hivestats-io-or-track-and-manage-your-hive-account

V rámci této aplikace lze provést mnoho nastavaení vašeho účtu na Hive a sledovat některé statistické údaje. Článek je hodně podrobný, včetně obrázků. Zájemcům doporučuji jeho přečtení.

@abh12345

se ve svém článku

https://peakd.com/hive-174578/@abh12345/help-hive-sprinkle-a-little-seo-on-your-posts

zamýšlí, jak „zviditelnit“ HIVE pro vyhledávače. Diskuze pod článkem je rovněž přínosná. Jak článek, tak diskutující poukazují na možné způsoby psaní článků, aby měly šanci být zaregistrované největšími vyhledávači.

linka.png

Událost týdne je bezesporu možnost přidání HIVE do hardware peněženky LEDGER. Informoval o tom @dragosroua v tomto článku

https://peakd.com/hive/@dragosroua/hive-support-for-ledger-thanks-to-netuoso

linka.png

#aroundworld