Points of Interest

Něco jiného / Something else

Díky svému zaměstnání mám možnost navštívit mnoho měst a vesnic. Potkávám na svých cestách velké množství kanalizačních poklopů. Některé j

Věděli jste? / Did you know?

(Google translate from Czech) What does a mother-of-pearl have to do with a human? Excretes