Bonus z malého výletu. / Bonus from a small trip


discjh.png


Dnes se ještě jednou vrátím k malému výletu do Jindřichova Hradce. Nebudu vám znovu ukazovat kanalizační poklop, ale něco jiného.

V jednom ze svých dřívějších článků jsem vám ukázal ochrannou mříž na kořeny stromů z města Sušice. Dnes k této mříži přidám mříž z Jindřichova Hradce.
Today I will return once again to a small trip to Jindřichův Hradec. I won't show you the manhole cover again, but something else.

In one of my earlier articles, I showed you a protective lattice for the roots of trees from the town of Sušice. Today I will add a lattice from Jindřichův Hradec to this lattice.


jhmriz.jpg


Mříže sice nepatří do sbírky kanalizačních poklopů, ale jsou vítaným doplňkem :-).

Při focení mají tu výhodu, že jsou většinou na pěších zónách nebo na krajích chodníků. Tím pádem nehrozí střet s projíždějícími vozidly :-).

I když jsou tyto ochranné mříže ve městech celkem obvyklé, je Jindřichův Hradec teprve(?) druhým městem, ve kterém jsem našel na ochranné mříži také městský znak.
The grilles do not belong to the collection of sewer manhole covers, but they are a welcome addition :-).
When taking photos, they have the advantage that they are mostly in pedestrian zones or on the edges of sidewalks. Therefore, there is no risk of collision with passing vehicles :-).
Although these protective grilles are quite common in cities, Jindřichův Hradec is only(?) the second city in which I also found the city emblem on the protective grille.


jhdet.jpg


Poznáte, která firma tuto mříž vyrobila?

Prohlédl jsem si asi pět mříží a na žádné jsem neobjevil značku výrobce. Teprve doma, při editaci fotografií, jsem si všiml „nenápadného“ kousku kovu na vnitřním lemu mříže. Při natočení a zvětšení fotografie se mi podařilo „identifikovat pachatele“ :-)
Do you know which company made this grille?

I inspected about five grilles and did not find the manufacturer's brand on any of them. Only at home, while editing photos, did I notice an "inconspicuous" piece of metal on the inner edge of the grille. While shooting and enlarging the photo, I managed to "identify the perpetrator" :-)


jhstitek.jpg


I když to tak nevypadá, jsem si na 90% jistý, že mříž byla vyrobena ve firmě Armaturka Dýšina :-)

Pro porovnání uvádím fotografii grafické značky firmy.
Even if it doesn't look like that, I'm 90% sure that the grille was made in the company Armaturka Dýšina.

For comparison, I present a photo of the company's graphic brand.


ad.jpg


Kdo by to řekl, že i fotografování takových „obyčejných“ věcí (jako jsou kanalizační poklopy nebo ochranné mříže) vyžaduje trochu detektivní práce :-). Pokud však chci vědět o fotografovaném objektu trochu víc, je toto pátrání nezbytné.
Who would have thought that even photographing such "ordinary" things (such as manhole covers or protective grilles) requires a bit of detective work :-). However, if I want to know a little more about the photographed object, this search is necessary.


linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive