Around The World: Challenge -#9

#aroundworld

(Google translate from Czech)
Late but still. On Friday evening, I regularly dedicate the announcement of the next round of the competition

Around The World

A simple, photo competition for everyone. I don't insist on professional shots. A picture from a mobile phone, for example, will suffice. The place of the picture is more important to me. I want to fill "my" world map with your images.

The only rule of competition is to use a brand

#aroundworld

For my better overview, I recommend using this tag in one of the first five places. If you still add a link to your article or daily report for Actifit in the comments, it will be perfect.

What awaits the winner?
1st place… 0.5 HBD
2nd place… 0.3 HBD
3rd place… 0.2 HBD

In addition, Actifit users can look forward to the allocation of AFIT tokens
1st place… 50 AFIT
2nd place… 30 AFIT
3rd place… 20 AFIT

What should the competition film look like?
Like this:
IMG_20200707_210653.jpg

Evening pond near České Budějovice in southern Bohemia.

The ninth round of the competition closes on July 17, 2020 at 20:00 CET. I wish you all a nice weekend and a lot of competition pictures :-)

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Pozdě, ale přece. Pátek večer věnuji pravidelně vyhlášení dalšího kola soutěže

Around The World

Jednoduchá, fotografická soutěž pro všechny. Netrvám na profesionálních snímcích. Postačí snímek třeba z mobilu. Důležitější je pro mne místo snímku. Chci zaplnit „svou“ mapu světa vašimi snímky.

Jediné pravidlo soutěže je použít značku

#aroundworld

Pro můj lepší přehled doporučuji použít tuto značku na jednom z prvních pěti míst. Pokud mi ještě dáte do komentářů odkaz na váš článek nebo denní hlášení pro Actifit, bude to perfektní.

Co čeká na vítěze?

  1. místo … 0.5 HBD
  2. místo … 0.3 HBD
  3. místo … 0.2 HBD

Uživatelé aplikace Actifit se mohou navíc těšit na příděl tokenů AFIT

  1. místo … 50 AFIT
  2. místo … 30 AFIT
  3. místo … 20 AFIT

Jak by měl vypadat soutěžní snímek?
Asi takto:
(foto v anglickém textu)
Večerní rybník nedaleko Českých Budějovic v jižních Čechách.

Deváté kolo soutěže má uzávěrku 17.7.2020 ve 20:00 SEČ. Přeji všem pěkný víkend a sobě hodně soutěžních snímků :-)