Around The World: Challenge -#8 Evaluation (vyhodnocení)

#aroundworld

(Google translate from Czech)

We have a Saturday night here and it has been reserved for a long time for the evaluation of the competition

Around The World

The last eighth round pleasantly surprised me. Five Hive! Users submitted their entries to the competition. Four of them are also Actifit users.

I will try to sort the competition pictures from east to west :-).
The proud father of @ekushya sent a picture of his princess from Dhaka, Bangladesh
ekushya.jpeg

@sk1920 sent a post from around Polish Krakow
sk190.jpeg

@hairyfairy introduced us to a piece of an old racing motorcycle track near Brno
hairy.jpeg

@garygeo1 was on a trip around South Bohemian Čestice
gary.jpeg

@jjprac remained loyal to the city of Pilsen and invited us to a cafe
jprac.jpeg

Really varied selection. For the first time, during the announcement of the competition, I had to seriously think about how to divide the prizes. So that I don't strain you for a long time, here are the results.

First place
@sk1920
0.5 HBD + 50 AFIT


Second place
@garygeo1
0.3 HBD + 30 AFIT


Third place
@hairyfairy 0.2 HBD
and
@jjprac 0.2 HBD + 20 AFIT


First awarded consolation prize for
@ekushya 30 AFIT


Snímek z 20200711 163209.png
Snímek z 20200711 162137.pngCongratulations to the winners and thanks to all participants for their competition films.

Do you also want to participate and get a chance to be rewarded?
It's simple. Just send your place description image to the current ninth round of the competition

https://peakd.com/aroundworld/@bucipuci/around-the-world-challenge-9

Just use the tag
#aroundvorldIn order to have a better overview of your competition photos, you need to put the above mark in one of the first five places and even better add a link to the comments under the current round of the competition. This will ensure that I do not miss your picture :-).

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive


Máme tady sobotní večer a ten je již delší dobu vyhrazen pro vyhodnocení soutěže

Around The World

Uplynulé osmé kolo mne příjemně překvapilo. Do soutěže zaslalo své příspěvky pět uživatelů Hive! Čtyři z nich jsou také uživatelé aplikace Actifit.

Pokusím se soutěžní snímky seřadit od východu na západ :-).
Hrdý otec @ekushya zaslal snímek své princezny až z Dháky v Bangladéši

Uživatel @sk1920 zaslal příspěvek z okolí polského Krakowa

@hairyfairy nám představil kousek staré závodní motocyklové trati u Brna

@garygeo1 byl na výletě v okolí jihočeských Čestic

@jjprac zůstal věrný městu Plzni a pozval nás do kavárny

Opravdu pestrý výběr. Poprvé, za dobu vyhlašování soutěže, jsem musel vážně přemýšlet, jak rozdělit ceny. Abych vás dlouho nenapínal, zde jsou výsledky.

První místo
@sk1920
0.5 HBD + 50 AFIT


Druhé místo
@garygeo1
0.3 HBD + 30 AFIT


Třetí místo
@hairyfairy 0.2 HBD
a
@jjprac 0.2 HBD + 20 AFIT


Poprvé udělena cena útěchy pro
@ekushya 30 AFIT

Blahopřeji vítězům a děkuji všem účastníkům soutěže za jejich soutěžní snímky.

Chcete se také zúčastnit a získat šanci na odměnu?
Je to jednoduché. Stačí poslat váš snímek s popisem místa do právě probíhajícího devátého kola soutěže

https://peakd.com/aroundworld/@bucipuci/around-the-world-challenge-9

Stačí použít značku
#aroundvorld

Abych měl o vašich soutěžních snímcích lepší přehled, je třeba výše uvedenou značku uvést na jednom z prvních pěti míst a ještě lépe přidat odkaz do komentářů pod právě probíhající kolo soutěže. Zajistíte si tak, že mi váš snímek neunikne :-).

linka.png
#aroundworld