Around The World: Challenge -#6 Evaluation (vyhodnocení)

#aroundworld

The approaching end of Saturday has traditionally been dedicated to the evaluation of the competition for a long time

Around The World
1 HBD and 100 AFIT are set aside for rewards until today's evaluation.

Two users submitted their contributions to the just-completed sixth round.
For the first time, I welcome @hairyfairy and his walk through Brno. He offered us an unconventional view of Brno Castle.
hairy.jpeg

The traditional participant is @jjprac. He posted two posts. For today's evaluation, I chose his visit to the meditation garden in Pilsen.
jjprac.png

Again, I didn't have a hard time making decisions. I determine the winners and their prize as follows:

first place… @hairyfairy
with a reward of 0.6 HBD


second place… @jjprac
with a reward of 0.4 HBD and 70 AFIT


Snímek z 20200627 194933.png
Snímek z 20200627 200341.png


Congratulations to both participants :-).

If you want to take part in this simple competition, just click on the link below the article that will guide you to the announcement of the seventh round.

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Blížící se konec soboty už delší dobu tradičně věnuji vyhodnocení soutěže

Around The World
Na odměny do dnešního vyhodnocení je vyčleněn 1 HBD a 100 AFIT.

Do právě ukončeného šestého kola zaslali své příspěvky dva uživatelé.
Poprvé vítám @hairyfairy a jeho procházku Brnem. Nabídl nám netradiční pohled na brněnský hrad.

Tradiční účastník je @jjprac. Zaslal dva příspěvky. Pro dnešní hodnocení jsem vybral jeho návštěvu meditační zahrady v Plzni.

Opět jsem neměl s rozhodováním těžkou práci. Vítěze a jejich odměnu určuji takto:

první místo … @hairyfairy
s odměnou 0.6 HBD


druhé místo … @jjprac
s odměnou 0.4 HBD a 70 AFIT


Oběma účastníkům gratuluji :-).

Pokud se chcete této jednoduché soutěže zúčastnit, stačí kliknout na odkaz pod článkem, který vás navede na vyhlášení sedmého kola.

linka.png
#aroundworld