Around The World: Challenge -#5

#aroundworld


(Google translate from Czech)
What about the evening started? Read the announcement of the next round of the competition

Around The World

yes, it's friday night. Some may BBQ and others rest after a hard week's work. I rest while writing this article :-).

If you don't know this competition yet, it's time to get acquainted with it. This is a simple photo contest for all Hive users. I don't expect any professional photos. All you need is a photo from your mobile phone and a description of the place where the photo was taken. I want to look at the world with the help of your photos.

The only rule of the competition is to use a brand

#aroundworld

What reward awaits your contribution?

Rewards will be paid from HBD's profit from the announcement of the previous round.
1 place ... 50%
2 place ... 30%
3 place ... 20%

In addition, 100 AFIT tokens will be distributed to Actifit users per daily report with a picture and description of the activity location as follows:
1 place ...... 50 AFIT
2nd place .. 30 AFIT
3 place ...... 20 AFIT

Get a good night's sleep and head out over the weekend to see something nice in your area. I wonder if I will finally look into the world :-).

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto


linka.png
Česká komunita na Hive


Co s načatým večerem? Přečíst si vyhlášení dalšího kola soutěže

Around The World

ano, je tu pátek večer. Někdo možná griluje a jiný odpočívá po náročném pracovním týdnu. Já odpočívám při psaní tohoto článku :-).

Pokud ještě tuto soutěž neznáte, je na čase se s ní seznámit. Jde o jednoduchou fotografickou soutěž pro všechny uživatele Hive. Neočekávám žádné profesionální fotky. Stačí foto z mobilu a k tomu popis místa, kde bylo foceno. Chci se totiž s pomocí vašich fotografií podívat do světa.

Jediným pravidlem soutěže je použít značku

#aroundworld

Jaká odměna čeká váš příspěvek?

Odměny budou vyplaceny ze zisku HBD z vyhlášení předcházejícího kola.
1 místo ... 50%
2 místo ... 30%
3 místo ... 20%

Navíc bude rozděleno 100 AFIT tokenů uživatelům aplikace Actifit za denní hlášení s obrázkem a popisem místa aktivity takto:
1 místo ... 50 AFIT
2 místo ... 30 AFIT
3 místo ... 20 AFIT

Dobře se vyspěte a vydejte se o víkendu zaznamenat něco pěkného ve vašem okolí. Jsem zvědav, jestli se konečně podívám do světa :-).