Around The World: Challenge -#4 Evaluation (vyhodnocení)

#aroundworld

I have been devoting Saturday evening to evaluating the competition for some time

Around The World

For the first time today, this is not part of my daily report for Actifit.

The prizes for the winners of the 4 rounds of the competition are 0.5 HBD and 100 AFIT.
Contest entries were sent by:
@garygeo1
and his cycling trip to the Brdy forests
gary.png

and at the last moment @jjprac sent a picture from the forest park Homolka in Pilsen in Slovany
jprac.jpeg

Again, I had no work in choosing the winner.

First place @garygeo1
with a reward of 0.3 HBD and 60 AFIT


Second place @jjprac
with a reward of 0.2 HBD and 40 AFIT


Snímek z 20200613 194137.png
Snímek z 20200613 194712.png

Congratulations to both of you.

Are you still hesitant to take part in this simple competition? So don't hesitate. Just use the #aroundworld tag and send a snapshot of your neighborhood with a description.
For more information, see this article.

linka.png
logo for @tazi
created by @xlistolinka.png


plast2.png

Sobotní večer již nějakou dobu věnuji vyhodnocení soutěže

Around The World

Dnes poprvé to není součástí mého denního hlášení pro Actifit.

Na ceny pro vítěze 4 kola soutěže připadá 0.5 HBD a 100 AFIT.
Soutěžní příspěvky zaslali:
@garygeo1
a jeho cyklistický výlet do oblasti Brdských lesů

a na poslední chvíli @jjprac zaslal snímek z lesoparku Homolka v Plzni na Slovanech

S výběrem vítěze jsem opět neměl žádnou práci.

První místo @garygeo1
s odměnou 0.3 HBD a 60 AFIT


Druhé místo @jjprac
s odměnou 0.2 HBD a 40 AFIT

Oběma srdečně gratuluji.

Ještě stále váháte s účastí na této jednoduché soutěži? Tak neváhejte. Stačí použít značku #aroundworld a zaslat snímek z vašeho okolí s popisem.
Podrobnější informace naleznete v tomto článku.

#aroundworld