Around The World: Challenge -#4

atw1.gif


Do you also feel that time flies like water in a ruined river? The week is over and it is time to announce the next round of the competition

Around The World

Simple competition for everyone with a single rule, use the brand

#aroundworld

What is the point of such a competition? Simple for me. I want to "visit" the whole world with the help of your photos :-)

However, in order not to make it too easy, I will evaluate your contributions according to the following criteria.
Evaluation criteria:

  • daily report for Actifit ......................................................... 1 point
  • balance of AFIT tokens <10,000 ........................................ 1 point
  • picture with description (place, country of acquisition) ... 2points

Rewards will be paid from HBD's profit from the announcement of the previous round.
1 place ... 50%
2 place ... 30%
3 place ... 20%

In addition, 100 AFIT tokens will be distributed to Actifit users per daily report with a picture and description of the activity location as follows:
1 place ......... 50 AFIT
2nd place ..... 30 AFIT
3 place ......... 20 AFIT

So far, I have traveled the most to western Bohemia. If I get somewhere else it depends on your participation and pictures from your surroundings :-).

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto


Česká komunita na HIVETaké máte pocit, že čas letí jako voda v rozbořené řece? Týden je pryč a je čas na vyhlášení dalšího kola soutěže

Around The World

Jednoduchá soutěž pro všechny s jediným pravidlem, použít značku

#aroundworld

Jaký má taková soutěž smysl? Pro mne jednoduchý. Chci s pomocí vašich fotografií „navštívit“ celý svět :-.

Aby to však nebylo až moc jednoduché, budu vaše příspěvky hodnotit podle následujících kritérií.
Kritéria hodnocení:

  • denní hlášení pro Actifit .............................. 1bod
  • zůstatek tokenů AFIT < 10 000 ................... 1bod
  • obrázek s popisem (místo, stát pořízení) ... 2body

Odměny budou vyplaceny ze zisku HBD z vyhlášení předcházejícího kola.
1 místo ... 50%
2 místo ... 30%
3 místo ... 20%

Navíc bude rozděleno 100 AFIT tokenů uživatelům aplikace Actifit za denní hlášení s obrázkem a popisem místa aktivity takto:
1 místo ... 50 AFIT
2 místo ... 30 AFIT
3 místo ... 20 AFIT

Zatím jsem procestoval nejvíce západní Čechy. Jestli se dostanu někam jinam záleží na vaši účasti a snímcích z vašeho okolí :-).