Around The World: Challenge -#33


atw1.gif(Google translate from Czech)

It is snowing? Is a sharp wind blowing? It is raining?? All together or is "just" bad weather? I can assure you that bad weather does not exist. We are just badly dressed or lazy and we are looking for excuses why not to go for a walk :-)Welcome to the announcement of 33 round of a simple photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Take a walk, stretch your body and take some photos of your surroundings.

Why?
Because there is another round of the competition :-). So far, from your photos I have known a piece of Belgium, a small part of London, many streets of Gdańsk, a piece of Krakow and Katowice. Also a few places in the Czech Republic and around the Mediterranean Sea.
However, this is not enough for a "world map". I want to see more and I also intend to reward you for it :-)


How to participate in the competition?
There is only one rule for participating in the competition. Use a tag

#aroundworld

A few more additions:

  • write the mark in one of the first five places
  • for my better overview, insert a link to the competition photo in the comments to this article
  • provide a photo of the photo where it was taken (place, city, country)What do you need a description of where the photo was taken?

It's simple. I want to know what part of the world I'm looking at :-)


And will I get anything out of it?

Of course. In addition to the regular prize for an article published on Hive, the following prizes await the winner:

First place ... 1 HBD
Second place ... 0.6 HBD
Third place ... 0.4 HBD

If your competition photo is part of the daily report for Actifit, the winning images will receive the following additional prize:

First place ... 100 AFIT
Second place ... 60 AFIT
Third place ... 40 AFIT

Any more questions? If so, ask in the comments :-)

For the sake of completeness, I would like to remind you that the thirty-third round of the competition ends on 1 January 2021 at 20:00 CET. The conclusion will be very dramatic :-)


linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive


Padá sníh? Fouká ostrý vítr? Prší?? Všechno dohromady nebo je „jen“ špatné počasí? Mohu vás ujistit, že špatné počasí neexistuje. Jsme jen špatně oblečeni nebo líní a hledáme výmluvy, proč nejít na procházku :-)Vítejte u vyhlášení 33 kola jednoduché fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Jděte se projít, protáhněte tělo a pořiďte při tom nějaké fotografie vašeho okolí.

Proč?
Protože je tady další kolo soutěže :-). Zatím jsem z vašich fotografií poznal kousek Belgie, nepatrnou část Londýna, mnoho ulic Gdaňska, kousek Krakova a Katovic. Také pár míst v České republice a kolem středozemního moře.
Na „mapu světa“ je to však málo. Chci vidět víc a také vás za to hodlám odměnit :-)


Jak se zúčastnit soutěže?
Pro účast na soutěži platí jediné pravidlo. Použít značku

#aroundworld

K tomu ještě pár dodatků:

  • značku napište na jednom z prvních pěti míst
  • pro můj lepší přehled vložte odkaz na soutěžní fotografii do komentářů k tomuto článku
  • fotografii opatřete popisem, kde byla pořízena (místo, město, země)Na co potřebuješ popis místa pořízení fotografie?
To je prosté. Chci vědět, na kterou část světa se dívám:-)


A budu z toho něco mít?

Samozřejmě. Kromě běžné odměny za článek uveřejněný na Hive, čekají na vítěze tyto odměny:

První místo … 1 HBD
Druhé místo … 0.6 HBD
Třetí místo … 0.4 HBD

Pokud bude vaše soutěžní fotografie součástí denního hlášení pro Actifit, obdrží vítězné obrázky navíc tuto odměnu:

První místo … 100 AFIT
Druhé místo … 60 AFIT
Třetí místo … 40 AFIT

Ještě nějaké otázky? Pokud ano, ptejte se v komentářích :-)

Pro úplnost připomínám, že třicáté třetí kolo soutěže končí 1.1.2021 ve 20:00 SEČ. Závěr tedy bude hodně dramatický :-)