Around The World: Challenge -#31


atw1.gif(Google translate from Czech)

I feel a bit like an ancient Roman. At that time, the known world represented only a part of Europe and the Mediterranean :-).
That's how my world map is :-)Welcome to the announcement of the 31 round of a simple photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭

The rest of the world is wanted!

He is not on the run, but there are few observers from other countries to help me map the white spots on the map for me.

Do you want to earn a reward for "catching"?
In that case, look around. You will definitely find a piece of the world :-).
Take a photo of him, use a tag

#aroundworld

and add a description to the photo where you "caught" a piece of the world.

You will not miss the reward for catching it.
First place … 1 HBD
Second place … 0.6 HBD
Third place … 0.4 HBD

"Searchers" who use Actifit to capture a piece of the world will also receive the following rewards:

First place … 100 AFIT
Second place … 60 AFIT
Third place … 40 AFITDo not hesitate and take part in the search and capture of a piece of the world from all over the planet Earth :-)
I wish you and myself a successful search :-).
This search round will end on 18.12.2020 at 20:00 CET.


linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Připadám si trochu jako starodávný Říman. Tehdy známý svět představoval jen část Evropy a středomoří :-).
Zrovna tak je na tom má mapa světa :-)Vítejte u vyhlášení 31 kola jednoduché fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭

Hledá se zbytek světa!

Není na útěku, ale je málo pozorovatelů z jiných krajin, kteří by mi pomohli zmapovat pro mne bílá místa na mapě.

Chcete si vysloužit odměnu za „dopadení“?
V tom případě se rozhlédněte kolem sebe. Určitě najdete kousek světa :-).
Udělejte jeho fotografii, použijte značku

#aroundworld

a k fotografii přidejte popis, kde jste kousek světa „dopadli“.

Odměna za dopadení vás nemine.
První místo … 1 HBD
Druhé místo … 0.6 HBD
Třetí místo … 0.4 HBD

„Pátrači“, používající k dopadení kousku světa aplikaci Actifit, dostanou navíc tyto odměny:

První místo … 100 AFIT
Druhé místo … 60 AFIT
Třetí místo … 40 AFITNeváhejte a zúčastněte se pátrání a dopadení kousku světa z celé planety Země :-)
Přeji vám i sobě úspěšné pátrání :-).
Toto pátrací kolo bude ukončeno 18.12.2020 ve 20:00 SEČ.


linka.png
disc2.png