Around The World: Challenge -#30 Evaluation (vyhodnocení)


atw1.gif(Google translate from Czech)

Thanks to everyone who found time in this strange time and sent their photos to the competition :-)Welcome to the evaluation of 30 round of a simple photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Even if the world is limited, thanks to you I can travel safely :-). Come with me to see pieces of the world, as presented to us by the participants of the competition.

@cezary-io competes with interesting photos from around London
cez.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201205t224554243z
https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201207t223022179z
https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201208t225103930z


@racibo takes pictures of streets and distant views of Gdansk
raci.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201204t195610892z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201206t174836690z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201209t162942467z


@hairyfairy reminded us of historical events from Brno and its surroundings
hairy.jpeg


@mcmira remembered his last vacation
mcmira.jpeg

https://peakd.com/cesky/@mcmira1/zatim-posledni-trip-slovensko-so-far-the-last-trip-slovakia


@ptaku came from the south of Poland
ptaku.jpeg


@hallmann listed again in the photo album
hall.jpeg


@browery trains Nordic Walking around Mons :-)
bro.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201206t180353007z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201207t204722088z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201208t210213860z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201209t212633440z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201210t184453131z


@sk1920 on the route Bytom, Katowice, Krakow and back :-)
sk.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20201207t190043226z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20201208t194302040z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20201210t184115837z


@papowich "bathed" in the morning sun on the beach near the Turkish town of Darica :-)
papo.jpegI determined the prizes for the winners as follows:
First place ... @mcmira
(1 HBD)
Second place ... @cezary-io
(0.6 HBD + 100 AFIT)
Third place ... @racibo
(0.4 HBD + 60 AFIT)


Special price ... @browery
(1.2 HBD + 120 AFIT)


Reward for participation in the competition 0.1 HBD for
@hairyfairy, @ptaku, @papowich, @hallmann and @sk1920Snímek z 20201212 193056.png
Snímek z 20201212 194243.png


Thanks again to everyone for their photos on my map :-)I'm always looking for new pieces of the world. If you want to help me, click on the logo (gif) of the competition at the end of the article and you will find out details on how to take part in the search :-)


linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na HiveDíky všem, kteří si našli v této divné době čas a zaslali své fotografie do soutěže :-)Vítejte u vyhodnocení 30 kola jednoduché fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭I když svět svírají omezení, díky vám mohu bezpečně cestovat :-). Pojďte se spolu se mnou podívat na kousky světa, jak nám ho předložili účastníci soutěže.

@cezary-io soutěží se zajímavými fotografiemi z okolí Londýna

https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201205t224554243z
https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201207t223022179z
https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201208t225103930z


@racibo fotí ulice a daleké výhledy na Gdaňsk

https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201204t195610892z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201206t174836690z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201209t162942467z


@hairyfairy nám připomněl historické události z Brna a okolí


@mcmira zavzpomínal na poslední dovolenou

https://peakd.com/cesky/@mcmira1/zatim-posledni-trip-slovensko-so-far-the-last-trip-slovakia


@ptaku se ozval z jihu Polska


@hallmann opět zalistoval v albu fotografií


@browery trénuje Nordic Walking v okolí Mons

https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201206t180353007z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201207t204722088z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201208t210213860z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201209t212633440z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201210t184453131z


@sk1920 na trase Bytom, Katovice, Krakov a zpět :-)

https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20201207t190043226z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20201208t194302040z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20201210t184115837z


@papowich se „koupal“ v ranním slunci na pláži u tureckého města Darica :-)Ceny pro vítěze jsem určil takto:
První místo … @mcmira
(1 HBD)
Druhé místo … @cezary-io
(0.6 HBD + 100 AFIT)
Třetí místo … @racibo
(0.4 HBD + 60 AFIT)


Speciální cena … @browery
(1.2 HBD + 120 AFIT)


Odměna za účast na soutěži 0.1 HBD pro
@hairyfairy, @ptaku, @papowich, @hallmann a @sk1920


Ještě jednou děkuji všem za jejich fotografie do mé mapy :-)Stále pátrám po nových kouscích světa. Jestli mi chcete pomoci, klikněte na logo (gif) soutěže na konci článku a dozvíte se podrobnosti, jak se pátrání zúčastnit :-)


linka.png
#aroundworld

disc2.png