Around The World: Challenge - #3

atw1.gif

Another week behind us and Friday night in full swing. The time has come for the announcement of the next round of the competition

Around The World

A simple competition for everyone with a single rule.

Use the #aroundworld tag

However, in order not to make it too easy, I will evaluate your contributions according to the following criteria.
Evaluation criteria:

  • daily report for Actifit ......................................................... 1 point
  • balance of AFIT tokens <10,000 .........................................1 point
  • picture with description (place, country of acquisition) ... 2 points

Rewards will be paid from the balance of HBD
1 place ... 50%
2 place ... 30%
3 place ... 20%

In addition, 100 AFIT tokens will be distributed to Actifit users per daily report with a picture and description of the activity location as follows:
1 place ...... 50 AFIT
2nd place .. 30 AFIT
3 place ...... 20 AFIT

I'm not sure, but it's probably by far the only competition where you can win two prizes. So with a taste for competition :-).

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na HIVE


Další týden za námi a páteční večer v plném proudu. Naplnil se čas pro vyhlášení dalšího kola soutěže

Around The World

Jednoduchá soutěž pro všechny s jediným pravidlem.

Použít značku #aroundworld

Aby to však nebylo až moc jednoduché, budu vaše příspěvky hodnotit podle následujících kritérií.
Kritéria hodnocení:

  • denní hlášení pro Actifit ............................. 1bod
  • zůstatek tokenů AFIT < 10 000 .................. 1bod
  • obrázek s popisem (místo, stát pořízení) .. 2body

Odměny budou vyplaceny ze zůstatku HBD
1 místo ... 50%
2 místo ... 30%
3 místo ... 20%

Navíc bude rozděleno 100 AFIT tokenů uživatelům aplikace Actifit za denní hlášení s obrázkem a popisem místa aktivity takto:
1 místo ... 50 AFIT
2 místo ... 30 AFIT
3 místo ... 20 AFIT

Nevím to jistě, ale asi to je široko daleko jediná soutěž, kde můžete získat dvě ceny. Tak s chutí do soutěžení :-).


atw.gif