Around The World: Challenge -#28

atw1.gif(Google translate from Czech)

I met the snow today. Winter is around the corner :-)Welcome to the announcement of 28th round of a simple photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭I did not want to imply with the introductory sentence that you only have to take pictures of snow. There are places in the world where there is no snow and there are places where there is only snow. I would like to see everything :-). But that is not in my power. That is why we are continuing the competition. I hope that I will "visit" as many places as possible through you.


How to participate?
Simply. Just write an article, attach a photo of your neighborhood with a description of where the photo was taken and use a tag

#aroundworld

in one of the first five places. Nothing more and nothing less :-).

What do you ask for as a reward?
Of course some reward! Selected participants will receive the following prizes:

First place ... 1 HBD
Second place ... 0.6 HBD
Third place ... 0.4 HBD

Participants who enter the competition in the form of a daily report for ACTIFIT will also receive the following prizes:

First place ... 100 AFIT
Second place ... 60 AFIT
Third place ... 40 AFITI won't delay you anymore. Run to take pictures and take care of yourself :-)
For the record: The 28th round of the competition closes on November 27, 2020 at 20:00 CET.

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive


Dnes jsem potkal sníh. Zima je za rohem :-)Vítejte u vyhlášení 28 kola jednoduché fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Úvodní větou jsem nechtěl naznačit, že máte fotit jenom sníh. Jsou místa na světě, kde sníh nebývá a jsou místa, kde je jen sníh. Rád bych viděl všechno :-). To ovšem není v mých silách. Proto pokračujeme v soutěži. Doufám, že vašim prostřednictvím „navštívím“ co nejvíc míst.


Jak se zúčastnit?
Jednoduše. Stačí napsat článek, přiložit fotografii vašeho okolí s popisem, kde byla fotografie pořízena a použít značku

#aroundworld

na jednom z prvních pěti míst. Nic víc a nic méně :-).

Co za to?
Samozřejmě nějakou odměnu! Vybraní účastníci soutěže obdrží tyto ceny:

První místo ... 1 HBD
Druhé místo ... 0.6 HBD
Třetí místo ... 0.4 HBD

Účastníci, kteří se přihlásí do soutěže formou denního hlášení pro ACTIFIT, obdrží navíc tyto ceny:

První místo ... 100 AFIT
Druhé místo ... 60 AFIT
Třetí místo ... 40 AFITUž vás nebudu zdržovat. Utíkejte fotit a dávejte na sebe pozor :-)
Pro pořádek: 28 kolo soutěže se uzavírá 27.11.2020 ve 20:00 SEČ.

linka.png
disc2.png