Around The World: Challenge -#27 Evaluation (vyhodnocení)

atw1.gif


(Google translate from Czech)

While diligently observing and evaluating your photos from around the world, I didn't even notice that this competition has been "running" for six months :-).

Thank you for your favor !!Welcome to the announcement of the results of 27th round of a simple photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭As in the previous evaluation, today I present to you eight candidates for rewards :-)

@cezary-io
is a regular participant and also regularly presents pictures from London and its surroundings
cez.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201119t223300885z
https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201120t224428314z


@browery
he used the last nice days for bicycle trips to the surroundings of the Belgian Mons and to the Ardennes
bro.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201114t211307945z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201115t170437730z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201116t164628272z


@racibo
bravely resists the cold weather during business trips by bike through Gdańsk, Poland
raci.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201118t181201979z


@sk1920
trains resistance after a disease (C - 19) on the way from Katowice to Bytom
sk.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20201117t201807066z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20201119t204800986z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20201120t210853898z


@hallmann
is faithful to his Polaroid and serves us pictures from the streets of Krakow
hall.png


@pavelsku
from his archive he introduced us to the beauties of the Pieniny National Park in Slovakia
pavelsku.jpeg


@mcmira
Omice introduced us again - a village full of Hive users :-)
mcmira.jpeg

https://peakd.com/cesky/@mcmira1/zazitkovy-den-experience-day


@joey1989
he recalled last year's vacation at the Austrian lake
joy.jpegWe have a list of competition photos behind us, we can evaluate :-)

First place ... @browery
(1 HBD + 100 AFIT)
Second place ... @pavelsku
(0.6 HBD)
Third place ... @cezary-io
(0.4 HBD + 60 AFIT)


Special price ... @sk1920
(1.2 HBD + 120 AFIT)


Prize for participation in the competition (0.1 HBD) for
@racibo, @hallmann, @joey1989 and @mcmiraSnímek z 20201121 215133.png
Snímek z 20201121 220528.png


Thank you all for enriching my knowledge and my "world map" :-)

If you like this competition and would like to take part in the current 28th round, just click on the logo (gif) of the competition at the end of the article and you will find out the details.

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na HivePři pilném pozorování a hodnocení vašich fotografií ze světa jsem si ani nevšiml, že tato soutěž „běží“ už šest měsíců :-).
Děkuji vám za vaši přízeň!!Vítejte u vyhlášení výsledků 27 kola jednoduché fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Stejně jako v minulém vyhodnocení vám i dnes představuji osm uchazečů o odměny :-)

@cezary-io
je pravidelný účastník a stejně tak pravidelně nám představuje obrázky z Londýna a jeho okolí

https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201119t223300885z
https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201120t224428314z


@browery
využil poslední pěkné dny k výpravám na kole do okolí belgického Mons a do Ardén

https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201114t211307945z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201115t170437730z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201116t164628272z


@racibo
statečně odolává chladnému počasí při pracovních cestách na kole polským Gdaňskem

https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201118t181201979z


@sk1920
trénuje odolnost po prodělané nemoci (C – 19) na cestách z Katovic do Bytomu

https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20201117t201807066z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20201119t204800986z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20201120t210853898z


@hallmann
je věrný svému polaroidu a servíruje nám obrázky z ulic Krakova


@pavelsku
nám ze svého archivu představil krásy národního parku Pieniny na Slovensku


@mcmira
nám opět představil Omice – obec plnou uživatelů Hive :-)

https://peakd.com/cesky/@mcmira1/zazitkovy-den-experience-day


@joey1989
zavzpomínal na loňskou dovolenou u rakouského jezeraVýčet soutěžních fotografií máme za sebou, jde se hodnotit :-)

První místo ... @browery
(1 HBD + 100 AFIT)
Druhé místo ... @pavelsku
(0.6 HBD)
Třetí místo ... @cezary-io
(0.4 HBD + 60 AFIT)


Speciální cena ... @sk1920
(1.2 HBD + 120 AFIT)


Cena za účast na soutěži (0.1 HBD) pro
@racibo, @hallmann, @joey1989 a @mcmiraVšem děkuji za obohacení mých znalostí a mé „mapy světa“ :-)Pokud se vám tato soutěž líbí a chtěli by jste se zúčastnit právě probíhajícího 28 kola, stačí na konci článku kliknout na logo (gif) soutěže a dozvíte se podrobnosti.

linka.png
#aroundworld

disc2.png